Historier fra København

Om museet

Historier fra København

Københavns Museum dokumenterer byens bygninger og kulturmiljø

Fotograf
Bernhard Olsen, tegner

I byens bygninger og fysiske kulturmiljøer har der i tidens løb levet mennesker, som har udgjort byens liv. Bygninger og kulturmiljøer kan så at sige befolkes og gennem forskning, dokumentation og andre undersøgelser bringes til at fortælle historier om det levede liv i København.

Københavns Museum er ifølge museumsloven høringspart i plansager for København og Frederiksberg kommuner. Det vil sige, at museet bliver inddraget og hørt i kommunernes lokalplaner og miljøvurderinger, samt i sager om nedrivning af bevaringsværdige bygninger. Desuden er museet høringspart i forbindelse med fredningssager. Museets høringssvar bygger på besigtigelser af bygninger og kulturmiljøer, fotodokumentation samt arkivundersøgelser og endelig faglige kommentarer.

Den viden, vi opnår i forbindelse med dette arbejde, udmøntes desuden ofte i en egentlig dokumentation af en bygning eller af et kulturmiljø. Ud fra dette skriver vi her både historier om de bygninger og kulturmiljøer, som endnu står, samt om de bygninger, der forsvinder.

 

Se alle

Aktuelt

nyhed

Skulpturer fra kongeligt guldbryllup genfundet i rådhustårnet

Vildmænd, løver, kroner, våbenskjolde og en englelignende skikkelse. Læs om museets restaureringsprojekt for fundet i rådhustårnet
Read more
nyhed

Fremtiden for Palads?

Københavns Museums svar på fremtiden for den ikoniske Palads bygning ved Vesterport
Read more
nyhed

Gadeinventar fra København flytter på nyt museum

Gamle lygtepæle, bænke og en telefonboks har siden 1980’erne boet på Museumsgaden på Vesterbro. En del af dette flytter til Frilandsmuseet
Read more