Theklavej 2-10 – Dampvaskeriet Thor A/S

For enden af Theklavej ligger det forhenværende Dampvaskeriet Thor. Se et ca. 100 år gammelt filmklip fra Dampvaskeriet.

Dampvaskeriet Thor blev grundlagt i september 1889 af Thomas Sørensen, og omdannet til aktieselskab i 1917[1]. I 1916 blev der givet tilladelse til opførelsen af det nye vaskeri på Theklavej i en speciel barokstil, der er typisk for flere af de ældre industribygninger i Københavns Nordvestkvarter, dengang kaldet Utterslev Mark. Dampvaskeriets adresse står oprindelig opført som Thoravej 7-11, men bygningens specielle byggestil er i dag synligst fra dens bagside på Theklavej.

Kønnenes klare arbejdsdeling         

Dampvaskeriet Thor var et moderne vaskeri, og her blev dækketøj, duge, servietter m.m. vasket i store industrivaskemaskiner. I datidens industri fandtes en klar arbejdsdeling mellem kønnene, og dette gjorde sig også gældende hos Dampvaskeriet Thor. I den korte film Et Moderne Dækketøjsvaskeri, produceret af Nordisk Films Kompagni, skildres arbejdsgangen på vaskeriet. Her ses det, hvordan kvinderne først sorterer vasketøjet, herefter kører mændene det til de store vasketromler og står for selve vasken, hvorefter vaskekonerne sorterer, ruller og lægger tøjet sammen[2].

Det fremgår, at filmen er optaget og produceret i 1916 – samme år som bygningen fik sin byggetilladelse. Af byggesagsarkivet fremgår det ikke, at der lå nogle større bygninger på matriklen, før det nye vaskeri blev opført og sammenlignes bygningen i filmen med bygningen på de oprindelige tegninger fra 1916, er der flere ligheder. Det kan skyldes, at filmen er optaget nogle år senere end angivet.

Se det seks-minutter lange filmklip fra Dampvaskeriet Thor her.

[1] Brosted, C. (1950): Danmarks ældste forretninger. København: Kraks Legat.

[2] (1916): Et Moderne Dækketøjsvaskeri. København: Nordisk Films Kompagni.

Fotograf
Københavns Museum