Gadeinventar fra København flytter på nyt museum

Gamle lygtepæle, bænke og en telefonboks har siden 1980’erne boet på Museumsgaden på Vesterbro. En del af dette flytter til Frilandsmuseet

På grund af fremrykning af anlægsprojekter til 2021, vil et projekt med genopretning af Museumsgaden mellem Absalonsgade og Svendsgade snarligt blive igangsat af Teknik- og Miljøforvaltningen. Denne genopretning omfatter ikke restaurering af det ældre gadeinventar, der kendetegner gaden. Derfor flyttes dele af gadeinventaret til Frilandsmuseet Det Gamle Danmark. Museumschef glæder sig over, at inventaret nu igen bliver en del af et museumsmiljø.

I mange år har gamle lygtepæle, brandhaner og en telefonboks stået på det, der populært kaldes Museumsgaden på Vesterbro i den allerførste del af Absalonsgade ved Vesterbrogade. Det drejer sig om inventar, der har år på bagen, men som ikke er det, som museerne kalder museumsgenstande. Men i løbet af sommeren skal gaden renoveres, en renovering der dog ikke omfatter gadeinventaret, der har stået ude i vind og vejr. I den forbindelse har Københavns Museum, som ejer inventaret, valgt at tilbyde noget af det til et andet museum, som hermed kan få glæde af det. Enkelte dele får dog lov til at blive stående i den nyrenoverede gade, bl.a. den gamle telefonkiosk, granitbænken, øvrige bænke og lygtepæle.

”Det var med stor glæde, at Københavns Bymuseum tilbage i 1980’erne fik en bevilling til at sætte ældre byinventar op i Absalonsgade, lige ved siden af museets daværende bygning. Her var tale om bænke, brandhaner, lygtepæle og andet fra forskellige perioder. Tidens tand har imidlertid tæret på inventaret, og vi har løbende sat enkelte ting indenfor. Og siden er museet flyttet til en ny adresse giver det ikke i samme grad mening at fastholde ”museumsgade”  her. I stedet bliver en stor del af det skænket til et andet statsanerkendt museum, Frilandsmuseet Det Gamle Danmark, mens enkelte, markante dele, som den fine telefonkiosk ved Vester Vov Vov, får lov til at blive stående” udtaler museumschef på Københavns Museum Louise Jacobsen.

”Det er ikke hver dag, vi får tilbudt en helt lille samling af ting, der har stået ude i byrummet. De passer rigtig godt ind i det bymiljø, vi ønsker at opbygge. Så derfor blev vi rigtig glade for at blive kontaktet af Københavns Museum. Nu vil vi se nærmere på, i hvilken stand de forskellige dele er, og hvad der skal placeres hvor”, udtaler museumschef på Frilandsmuseet Det Gamle Danmark, ph.d. & dr. phil Peter Henningsen.

Fakta om Museumsgaden:

Museumsgaden har siden 1980’erne ligget på Absalonsgade på Vesterbro.
Museumsgaden afspejler ikke én bestemt historisk periode, men viser gadeinventar fra ca. 1860 -1935.
I dag består den af 14 enkeltdele, bl.a. en telefonkiosk, der skal blive, samt nogle bænke, brandhaner og et hovedfordelerskab.
Nu får flere af genstandene nyt liv på Frilandsmuseet Det Gamle Danmark.

Yderligere information:

Kommunikations- og presseansvarlig på Københavns Museum, Jesper T. Møller, 4019 7485, D64B@kk.dk

Foto: Absalonsgade – Gaslygter i museumsgaden, 1980. Foto: Grytter. For rettigheder til brug af foto, kontakt VISDA, læs mere på: https://kbhbilleder.dk/kbh-arkiv/49108