Skoletjenesten på Københavns museum

Læs vores pædagogiske profiler for grundskole og dagtilbud

Pædagogiske profiler

Københavns Museum afspejler Københavns historie og fortæller om livet i hovedstaden gennem mere end 1000 år.

Vores pædagogiske profiler bidrager til at styrke børn og unges demokratiske og historiske dannelse og uddannelse. Hos os møder børn og elever fagprofessionelle voksne, og vi ser børn og unges stemmer som vigtige og værdifulde i de fortællinger og diskussioner, som vi udfolder på vores kulturinstitution.

Dagtilbud

Hos os udfolder byens historie sig gennem genstande, lyde, billeder og fortællinger i de smukke museumsrum i Stormgade 18.

Børn fra vuggestuer og børnehaver og deres pædagoger er vigtige gæster på Københavns Museum. 

I vores tilbud til børnehaver og vuggestuer er børnenes oplevelser med at være på museum i centrum. Vi skaber rum til at sanse og være nysgerrige og inviterer børnene til at medfortælle og medfortolke historien sammen med os. Med museets rum og praksisser undersøger vi hverdagsliv, fællesskaber og forskelle på tværs af tid.

Vi udvikler forløb til dagtilbud i dialog med pædagoger og afsøger sammen med pædagoger og studerende, hvordan museumsbesøg kan udfoldes hjemme i institutionerne og være relevante for det pædagogiske arbejde udenfor museet.

Grundskole

På Københavns Museum tilbyder vi undervisning, der er direkte knyttet til museets genstandsfelt. Gennem vores undervisningsforløb skaber vi rum for at elever kan lære af museets praksisser gennem historiefaglige og arkæologiske metoder og undersøgelser, der bidrager til vores viden om Københavns historie.

Undervisningsforløbene foregår i udstillinger, i Arkæologisk Værksted, i klasseværelset eller i byrummet. Undervisningen er dialogbaseret og eleverne arbejder gennem forløbene aktivt og praksisnært med den københavnske kulturarv side om side med museets medarbejdere. I alle vores forløb inddrages eleverne som meningsfulde medfortolkere og medskabere af fortællinger om byens forandringer og fællesskaber, kontraster og sammenhænge.

Vi samarbejder med lærere, elever og studerende i udviklingen af undervisningsforløb, og undervisningen understøtter gældende lære- og læseplaner for Grundskolen.