Spændende arkæologiske fund under Dragespringvandet

Se nogle af de interessante fund, som arkæologer fra Københavns Museum gjorde under undersøgelser på Rådhuspladsen, hvor Dragespringvandet skal genopføres!

Snart bliver Dragespringvandet med sin kæmpe stenkumme og vandspyende drager genskabt på Rådhuspladsen i København. Men inden da har arkæologer fra Københavns Museum undersøgt det sted, hvor springvandets fundament kommer til at ligge. Og det har været givende. Det viser sig bl.a., at springvandets brøndkammer bliver placeret præcis, hvor 1500-tallets voldgrav har ligget – og hvor byens befæstning blev udvidet i 1600-tallet. Ud over ny viden om konstruktionerne, har undersøgelsen givet mange interessante fund, som du her kan se nogle eksempler på.

Seglstampe til lak med indskrift "R:H" og våbenskjold (1600-tallet?)
Fotograf
Københavns Museum
Hornbemalet fad (1600/1700-tallet)
Fotograf
Københavns Museum
Borgerkrigsmønt (muligvis Christoffer II, 1319-1332)
Fotograf
Københavns Museum

En plads med 1000 års historie

Rådhuspladsen har gennem byens historie dannet rammen om mange forskellige funktioner. I det tidligste København, i 1000- og 1100-årene, lå her en kirke med kirkegård, mens der på resten af området blev udført forskellige håndværksaktiviteter. I 1300-tallet opstod den første befæstning med en byport ud for Vestergade. Ved etablering af det bastionære fæstningssystem i 1600-tallet kom Vestervold med Vesterport til at brede sig over en stor del af den nuværende Rådhusplads. Vesterport fungerede frem til 1856 som grænse mellem byen og oplandet. I 1857 blev Vesterport nedrevet og i 1867 blev det inderste af Vesterbrogade udvidet til en bredere ankomstzone til byen fra vest gennem opfyld af voldgraven og etableringen af Axeltorv og Jernbanegade. Vestervold blev dog først helt nedbrudt i slutningen af 1880erne.

Du kan se fund fra andre udgravninger og rester af udsmykninger fra byportene på Københavns Museum.

Køb billet til museet her: https://webshop-historieogkunst.kk.dk/entrebillet.

Skår af dekoreret stentøjskande (1577)
Fotograf
Københavns Museum
Guldbelagt snørenål af messing (ca. 1650)
Fotograf
Københavns Museum
Udsnit af udgravningen
Fotograf
Københavns Museum