Pressemeddelelse: Brug af metaldetektorer på ”stenbroen” giver en eksplosion af nye fund

Metaldetektorer – er det ikke sådan nogle, som amatørarkæologer bruger ude på landet, når de jagter guld fra fortiden? Ikke helt!

Museerne bruger metaldetektor i stadig højere grad. Bl.a. har Københavns Museum i de seneste år haft metaldetektorer med i en række arkæologiske udgravninger i hovedstaden. Nu er der mulighed for at både se og høre nyt om fundene.

”Når vi arkæologer graver i indre by, er vi ret sikre på, at der er bid i form af fund fra Københavns 1000 årige historie, ja endda fra inden byen opstod. Der, hvor vi forventer at gøre særligt mange fund, sigter vi jorden gennem et finmasket net af metaltråde, for at få sorteret de små ting fra – sammen med anselige mængder sten og byggeaffald – hvilket er en ret tidskrævende proces. Den systematiske brug af metaldetektor i forbindelse med arkæologiske udgravninger har fået antallet af genstande, vi finder, til at eksplodere. Metalfundene er især velegnede til at datere de lag, vi udgraver og kan fortælle noget om aktiviteterne –

og kontakterne udadtil – i de områder, vi undersøger ,” udtaler Niels Henrik Andreasen, arkæolog på Københavns Museum.

Eksempler på tre steder i København, hvor arkæologerne har brugt metaldetektor:

Ny Østergade - spor fra Sankt Clara Kloster?

I forbindelse med opførelsen af et nyt lejlighedskompleks ved krydset i Store Regnegade og Ny Østergade i indre by har arkæologerne gjort adskillige spændende fund, som er med til at fortælle om byens liv i perioden mellem ca. 1200 og 1700-tallet. En stor del af fundene er gjort med brug af metaldetektor. Flere af de velbevarede metalfund kan muligvis kobles til Sankt Clara Kloster fra begyndelsen af 1500-tallet og det senere kanonstøberi og møntværksted, som blev oprettet på klostret grund efter Reformationen i 1536. 

Det nye Sølund ved Søerne – de løbske musketkugler

Brug af metaldetektor i forbindelse med opførelsen af det nye Sølund på Nørrebro viser nogle af de mange metalfund, som er fremkommet på stedet. Her er bl.a. fundet mønter fra Christian 4.s tid og musketkugler, som muligvis stammer fra svenskernes belejring af København tilbage i 1600-tallet.

Købmagergade – sjældne fund af ringbrynjedele og knive

Under renoveringen af de historiske bygninger i Købmagergade 44-46 og 50 er en lang række arkæologiske fund dukket op, som alle kan bidrage til fortællingen om områdets skiftende karakter fra bl.a. slagterboder til adelsgårde og porcelænsfabrik. Ved brug af metaldetektor er der bl.a. fundet en sølvmønt fra Valdemar den Stores tid i 1100-tallet og gjort et sjældent fund af et knivskaft med indgraverede figurer fra renæssancen samt flot bevarede armbrøstbolte og sjældne ringbrynjedele fra middelalderen.

Se nye metaldetektorfund

Der er mulighed for både at se og få mere viden om fund fra de tre udgravningssteder via tre foredrag i Københavns Museums Arkæologisk Værksted i Stormgade 20:

Detektorfund fra Ny Østergade - spor fra Sankt Clara Kloster?

Torsdag 28. april kl. 17.30 ved arkæolog og udgravningsleder Morten Steineke

Køb billet her.

Detektorfund fra det nye Sølund ved Søerne – de løbske musketkugler

Torsdag 19. maj kl. 17.30  ved arkæolog Nikolai Pedersen

Køb billet her.

Detektorfund og andre metalfund fra Købmagergade - sjældne fund af ringbrynjedele og knive

Torsdag 9. juni kl. 17.30 ved arkæolog og udgravningsleder Zenon Topcagic

Køb billet her.

Yderligere information

Niels Henrik Andreasen, arkæolog på Københavns Museum, af5v@kk.dk eller 26880770
Jesper Thomas Møller, kommunikations- og presseansvarlig på Københavns Museum, d64b@kk.dk eller 2196 0100