Flot hus fra jernalderen i Valby

I forbindelse med arkæologiske udgravninger i Folehaven er der dukket rester op af et hus fra jernalderen, som arkæologer fra Københavns Museum betegner som det flotteste og mest velbevarede hus fundet i Københavnsområdet fra århundrederne efter år 0.

Kom til ”åben byggeplads” 15. marts, hvor du bl.a. kan høre en arkæolog fortælle om jernalderhuset.

”Det er virkelig et vildt fund, arkæologerne har gjort. Fund som et velbevaret jernalderhus er med til at fortælle os mere om, hvad København har været, og på den måde føjer det nye facetter til vores fælles historie. Derfor håber jeg, mange vil dukke op, når det bliver muligt at besøge arkæologerne på byggepladsen”, siger Mia Nyegaard, borgmester, Kultur- og fritidsforvaltningen (RV)

Fra cirka år 200-400

I Folehaven i Valby har arkæologer fra Københavns Museum fundet velbevarede spor af et hus fra oldtiden. Huset er højst sandsynligt fra yngre romersk jernalder, 200-400 efter vor tidsregning, men der er også en lille mulighed for, at det kan være fra vikingetiden. Det vil de jordprøver, arkæologerne har taget med hjem fra hullerne fra de stolper, der har båret husets tagkonstruktion, kunne fortælle nærmere om (via C14-datering). 

Billede
Arkæolog på udgravning i Valby
Fotograf
Københavns Museum

Et klart grundrids af huset

Fundet af huset er noget helt særligt, udtaler Tina Rasmussen, arkæologisk sagsbehandler på Københavns Museum:

”For det første finder vi sjældent spor af bebyggelse fra oldtid, mest fordi størsteparten af hovedstaden er udbygget, og jorden dermed forstyrret på et tidspunkt, hvor man ikke undersøgte for arkæologiske fund. Arealet ved Folehaven har dog ligget ret ubebygget op gennem tid, så her var der lige et lille frimærke, hvor man havde muligheden for at kunne finde noget. Og det gjorde vi!

For det andet, så er det hus, vi har fundet, meget velbevaret med spor af både husets væg, indgange og den tagbærende konstruktion. Det, vi finder, er huller i jorden, dér, hvor der har stået træstolper. Systemet, hullerne står i, danner grundridset af et hus, og dimensionerne i huset peger på den foreløbige datering af huset.”

Flotteste jernalderhus i Københavnsområdet

Denne slags huse kendes også fra resten af landet, så på den måde er det ikke unikt. Men netop bebyggelsesudviklingen op igennem tiden i København og dens opland er meget interessant i forhold til at forstå, hvordan og hvorfor København er endt, som den er. I det perspektiv er huset her et fantastisk bidrag til den viden, vi har om den tidlige bosættelse i området. Derudover er det nok det flotteste og mest velbevarede hus fra perioden, arkæologerne har fundet i Københavnsområdet til dato.

Fund kan sige noget om Københavns tidlige storhedstid

Københavns Museum har særligt i de seneste år haft fokus på at foretage undersøgelser i udkanten af København for at fange spor af tidligere landsbyer fra oldtid til middelalder. Det har i flere tilfælde båret frugt, bare i de sidste par år er der kommet 3-4 nye lokaliteter med jernalderhuse, bebyggelsesspor fra bronzealder mv. Spor, som er med til at opbygge vores viden om, hvordan optakten til Københavns ”storhedstid” i middelalderen har været – måske også set i forhold til andre byer i resten af landet. Yderligere analyser af det nyfundne jernalderhus vil tilføje flere facetter til Københavns historie.

Kom til ”åben byggeplads” 15. marts - gratis

Kl. 15-17, Frugthaven 11. Her byder Miljø- og Teknikforvaltningen indenfor, hvor du bl.a. kan møde en arkæolog. Der er gratis adgang, mød bare op. Læs mere her: Kom til åben byggeplads i Folehavekvarterets kommende byrum - Valby Lokaludvalg (kk.dk)

Se flere arkæologiske fund på Københavns Museum

På Københavns Museum i Stormgade 18 kan du i den permanente udstilling om Københavns historie se en række andre arkæologiske fund fra oldtiden og frem til nyere tid, bl.a. et 14.000 år gammelt rensdyrgevir, som istidsjægerne har skåret i.

Yderligere information: 

Tina Rasmussen, arkæologisk sagsbehandler på Københavns Museum, 2163 8489, in8h@kk.dk

Jesper T. Møller, presse og kommunikationsansvarlig, 4019 7485, d64b@kk.dk 

Billede
Oversigtsplan af jernalderhuset
Fotograf
Københavns Museum