Dragespringvandet er tilbage

Københavns Museum var på pletten, da Dragespringvandet d. 16. maj 2023 fik sig en flyvetur på vej mod den nye placering midt på Rådhuspladsen.

Før springvandet kunne flyttes har museets arkæologer været i sving med skovl og ske, hvilket i efteråret 2022 resulterede i flere interessante iagttagelser på det sted, hvor fundamentet til springvandet skulle placeres. Det viste sig blandt andet, at springvandets brøndkammer bliver placeret præcis, hvor en del af 1500-tallets voldgrav lå – og hvor byens befæstning blev udvidet i 1600-tallet. Ud over ny viden om konstruktionerne, har undersøgelsen givet mange interessante fund, som du her kan se nogle eksempler på.

 

Billede
En såkaldt snørenål
Snørenål af messing
Fotograf
Københavns Museum
Billede
Graveske og skår af fad
Skår af kohornsbemalet rødlersfad
Fotograf
Københavns Museum
Billede
Skår af såkaldt bartmansflaske
Skår af såkaldt bartmansflaske
Fotograf
Københavns Museum

En plads med 1000 års historie

Rådhuspladsen har gennem byens historie dannet ramme om mange forskellige funktioner. I det tidligste København, i 1000- og 1100-årene, lå her en kirke med kirkegård, mens der på resten af området blev udført forskellige håndværksaktiviteter. I 1300-tallet opstod den første befæstning med en byport ud for Vestergade. Ved etablering af det bastionære fæstningssystem i 1600-tallet kom Vestervold med Vesterport til at brede sig over en stor del af den nuværende Rådhusplads. Vesterport fungerede frem til 1856 som grænse mellem byen og oplandet. I 1857 blev Vesterport nedrevet og i 1867 blev det inderste af Vesterbrogade udvidet til en bredere ankomstzone til byen fra vest gennem opfyld af voldgraven og etableringen af Axeltorv og Jernbanegade. Vestervold blev dog først helt nedbrudt i slutningen af 1880erne.

Du kan se fund fra andre udgravninger og rester af udsmykninger fra byportene på Københavns Museum.

Køb billet til museet via dette link til vores webshop.

Kom ind og se månedens fund på Københavns Museum – i maj måned er det et skår af såkaldt Østersøkeramik som blev fundet i forbindelse med udgravningerne til Dragespringvandets nye placering midt på Rådhuspladsen – læs mere om månedens fund på museets facebook-side