Donation til forskningsprojektet "Fra guld til glemsel & tilbage"

Et Ph.D.-projekt der sætter fokus på en gemt og glemt samling af skulpturer er nu blevet tildelt støtte fra Ny Carlsbergfondet. Projektet er et samarbejde mellem Københavns Museum og Institut for Kultur og Kunstvidenskab på Københavns Universitet.

Et Ph.D.-projekt, der sætter fokus på en gemt og glemt samling af skulpturer skabt til Christian 9. og Dronning Louises guldbryllup i 1892, er nu blevet tildelt støtte fra Ny Carlsbergfondet. Projektet "Fra guld til glemsel & tilbage; et steds- og brugersensitivt studie af temporære monumenter i byrummet" er et samarbejde mellem Københavns Museum og Institut for Kultur og Kunstvidenskab på Københavns Universitet.

Det er en historisk stor bevilling, som Ny Carlsbergfondet har uddelt til ph.d.-projekter, postdocs og som individuel projektstøtte knyttet til den kunstvidenskabelige forskning. Blandt de 22 projekter, der har fået andel i den samlede donation på i alt ca. 30 mio. kroner, er Københavns Museum og Københavns Universitets fælles projekt  "Fra guld til glemsel & tilbage; et steds- og brugersensitivt studie af temporære monumenter i byrummet".

 "Vi er utroligt glade for det positive svar fra Ny Carlsbergfondet til kunstvidenskabelig forskning i guldbryllupsskulpturerne fra Københavns Rådhus. Monumenter skabt til en særlig lejlighed er sjældent fysisk bevaret, men er ofte kun dokumenteret i fotografier, tegninger eller skriftlige kilder. Studiet af æresporten og dens skulpturer kan kaste nyt lys over denne form for nationale og internationale lejlighedsvise markeringer samt sætte aktuelle debatter om midlertidige monumenter i perspektiv" udtaler Louise Jacobsen, museumschef på Københavns Museum.

Fotograf
Ukendt

Skulpturer genopdaget bag en skillevæg

I 2021 blev en helt særlig skulptursamling genfundet bag en skillevæg i Københavns Rådhustårn. Samlingen stammer fra en temporær æresport rejst af Københavns Kommune til Christian 9.og Dronning Louises guldbryllup i maj 1892 på Højbro Plads. Monumentet var tegnet af stadsarkitekt Ludvig Fenger (1833-1905) og udsmykket med gipsskulpturer af billedhugger Vilhelm Bissen (1836-1913). Efter fejringen blev et udvalg af skulpturerne udstillet i Rådhustårnet (senere sted for Københavns Bymuseum) indtil de i ca. 1970 blev samlet bag skillevæggen og glemt.

Forskningsprojektet vil arbejde med tre niveauer:

⎯ Kortlægning og biografi af de bevarede elementer fra 1892-porten, herunder materialer, rumlige kontekster og modifikationer
⎯ Undersøgelse af, hvordan materialer, skiftende tid og rammer påvirker, hvordan et monument forstås og bruges
⎯ Diskussion af 1892-porten i et komparativt lys med inddragelse af temporære installationer i Danmark og udlandet, men med særlig fokus på København.

Dette vil gennemføres i tæt samarbejde med det igangværende forskningsprojektet ”Moving Monuments” på Københavns Universitet.

 

Fotograf
Københavns Museum

Dette års modtagere af forskningsstøtte fra Ny Carlsbergfondet i form af Ph.d-stipendier:

• Den Frie Udstillingsbygning/RUC. "Kunsten som markør"
• SMK/Københavns Universitet. "Vold og erotik i italiensk grafik"
• SMK/Københavns Universitet. "Dansk lydkunsts historier"
• Fotografisk Center/Københavns Universitet. "Det dokumentariske kunstfotografi"
• Kunsten Aalborg/Aarhus Universitet. "Men størst af dem er kærligheden – En biografisk og velfærdspolitisk læsning af Aase og Poul Gernes' værk"
• Museum Sydøstdanmark/SDU Kolding. "Den Danske Glasindustri efter 1950: Mellem kunst og industri"
• Københavns Museum/Københavns Universitet. "Fra guld til glemsel & tilbage; et steds- og brugersensitivt studie af temporære monumenter i byrummet"
• Kunsthal Aarhus/Aarhus Universitet. "Kan det kritisk-refleksive perspektiv fra institutionen kunsthal oversættes til digitalt format?"

Postdoc-stipendier:

• Trapholt/SDU Kolding. "Vild med Wegner: Nye designhistorier om Danmarks største møbeldesigner"
• Ny Carlsberg Glyptotek/Københavns Universitet. "Passion eller politik? Carl Jacobsens kunstsamling i en socioøkonomisk og kulturpolitisk kontekst 1878-1914"
• Dansk Design Center/Aalborg Universitet. "Ecosystem for Imagination, Learning and Mission-oriented Innovation"
• Sydvestjyske Museer/Syddansk Universitet. "Jacob Riis's Image-Text and the Naturecultures of Urban Reform"
• Holstebro Kunstmuseum/Aarhus Universitet. "Væven som billedgenerator"

Projektstøtte:

• Karen Westphal Eriksen. "Sonja Ferlov Mancoba - Æstetik og arkiv"
• Karen Benedicte Busk-Jepsen. "Pionér, outcast, forbillede. Dyrebilledhuggeren Adelgunde Vogt"
• Mikael Wivel. "Gennemlyst - Niels Larsen Stevns og landskabsmaleriet"
• Mette Bøgh Jensen. "Tilstedeværelsesbeviser. Fotografiet og dets betydning i kunstnerkolonien i Skagen"
• Philip Pihl. "Willy Ørskovs pneumatiske skulpturer"
• Marina Vidas. "Early Modern Portraits of Children in Danish Collections: Identity, Representation, and Power"
• Lise Henriette Hindsberg. "Mellem liv og død. Kobberstik fra danske ligprædikener, ca. 1565-1670."
• Jesper Svenningsen. "Byrummets kunstneriske festudsmykninger 1740-1840"
• Gry Hedin. "Landbrug og landskab – SMKs landskabsmalerier i et klimakritisk nu"

Yderligere information

Om Ph.D. projektet  "Fra guld til glemsel & tilbage": Hanna Dahlström, Forskningskoordinator på Københavns Museum, aq06@kk.dk, 2324 2520

Om Ny Carlsbergfondets bevillinger til Ph.D.-projekter:  Ditte Sig Kramer, Sekretariatschef, Ny Carlsbergfondet, dsk@ncf.dk, 3144 3413