Arkæologiske Undersøgelser i København 2022

Hvert år rykker arkæologerne på Københavns Museum ud på talrige arkæologiske udgravninger og forundersøgelser i København og på Frederiksberg – i 2022 i alt 61 steder.

Igen i år har vi samlet Københavns Museums arkæologiske graveaktiviteter fra det år, der er gået i en kort oversigt. I 2022 lå mange undersøgelser ligesom året før i Københavns centrum, men der er ligeledes foretaget en del overvågninger udenfor bykernen, hvilket har øget vores kendskab til både bro- og yderkvartererne, Frederiksberg og Amager.

Blandt årets udgravninger fremhæves undersøgelsen på Hollænderdybet, hvor der var et særdeles spændende skeletmateriale samt udgravningen ved Dragespringvandet i hjertet af København og ikke mindst fundet af jernalderhuse ved Nørre Fælled skole. Museets arkæologer har været i felten på 61 forskellige sager i løbet af året. Mængden er dermed landet på stort set samme niveau som i 2021. 

Find oversigten over Arkæologiske Undersøgelser i København 2022 her.