Change language

Header menu


Til lærere og pædagoger

Orientering vedrørende skolebesøg på Københavns Museum

Arkæologisk Værksted for dagtilbud

Gratis forløb til børnehaver og vuggestuer

Hvad er arkæologi?

0.- 3. klasse

Unge Blikke på Bygningsarv

Nyt undervisningsmateriale om bygningskultur inviterer elever fra ungdomsuddannelser til at diskutere bevaringsværdig arkitektur

For gamle dage siden - arkæologi og dagtilbud

Hvordan får vi arkæologi fra undergrunden op i børnehøjde?

Samarbejde med skoletjenesten

Københavns Museum samarbejder med Skoletjenesten i udviklingen af undervisningstilbud