Byrummet under Rådhuspladsen - En digital videnspulje for fysik, geologi og kulturarv

Københavns Museum skaber en digital model af byen i 3D, som den har set ud i forskellige perioder fra stenalderen til de store københavnske brande i 1700-tallet.

Arkæologer fra Københavns Museum og geologer fra Geo vil vise Københavns borgere og andre interesserede, hvordan byrummet under jorden ser ud.

Geotekniske boringer og arkæologiske udgravninger

I løbet af 2023 vil museet stå i spidsen for et projekt, som kommer til at gennemgå en masse af den viden, der findes om den københavnske undergrund. Det gøres ved at indsamle store mængder af information om forholdene under jorden.  Oplysningerne stammer især fra geotekniske boringer, arkæologiske udgravninger og studier af ældre kort. Ved at kombinere og visualisere kulturhistoriske, geologiske og infrastrukturelle data øges tilgængeligheden af viden om byrummet under jorden markant, og der skabes muligheder for nye fortællinger og dialog.

Visualisering af data sker i en 3D-model, der udstilles gennem Stadsarkivets hjemmeside kbhbilleder.dk. Siden er allerede velkendt af mange brugere, som er interesserede i Københavns historie.

Et kig under Rådhuspladsen

I første omgang undersøges området omkring Rådhuspladsen i et pilotprojekt. På grundlag af borekerner, tidligere arkæologiske undersøgelser og studier af gamle kort viser projektet, hvordan området har set ud i en række tidsskridt fra stenalderen og frem til 1700-tallet.  

Museet har modtaget støtte på i alt 3 mio. kr. fra Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Dette med Geo og Københavns Stadsarkiv som de primære samarbejdspartnere.

Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fond har bidraget med midler til formidling i projektet.

 

For yderligere oplysninger kontakt projektleder:

Niels Henrik Andreasen

Museumsinspektør

Arkæologisk afdeling

Mail: af5v@kk.dk