Unge blikke på bygningsarv

Nyt undervisningsmateriale om bygningskultur inviterer elever fra ungdomsuddannelser til at diskutere bevaringsværdig arkitektur

Materialet er udviklet i et samarbejde mellem Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur, Københavns Museum, Frederiksberg Gymnasium og Rysensteen Gymnasium. Det kan anvendes i hele landet og kan downloades gratis her.

Materialet består af et elevhæfte og en lærervejledning samt to PowerPoints, som kan anvendes i undervisningen. Materialet kan anvendes fleksibelt, fx i undervisningsforløb i fagene historie, billedkunst samt arkitektur og design.

Der er udarbejdet fem kortfilm med fokus på forskellige emner om projektet. Du kan se dem her.

Projektet er støttet af:

  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur
  • Københavns Museum

God fornøjelse!