Beretninger

Image
Beretninger over arkæologiske udgravninger

Beretninger

Her kan du finde og læse nogle af de beretninger, der er lavet, efter de arkæologiske udgravninger er færdiggjort

Photographer
Københavns Museum

Når arkæologerne er færdige med at grave, sammenfatter de resultaterne i en beretning, der sendes til blandt andre Slots- og Kulturstyrelsen. Beretningen beskriver blandt andet, hvad der er fundet, hvor gamle jordlagene og eventuelle fundne strukturer er og det metodiske grundlag for dateringen. Et udvalg af beretningerne kan downloades via genvejene herunder.

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan man finde oplysninger om alle arkæologiske udgravninger i Danmark. Hvis du vil finde oplysninger om en udgravning og læse den beretning, der er lavet efter udgravningens afslutning, kan du søge ved hjælp af kortet på Fund og Fortidsminder