Høringssvar

Høringssvar

Københavns Museum samarbejder med Københavns og Frederiksberg Kommuner om at sikre bevaringsværdier i byen

Museet afgiver høringssvar i forbindelse med lokalplaner, kommuneplaner og byggesager. Vi foretager en arkivalsk kontrol og rådgiver planmyndighederne, hvor vi udpeger, undersøger og dokumenterer bevaringsværdier og kulturmiljøer. På denne måde kan kommunerne bruge det i det videre arbejde, så bevaringsværdierne sikres bedst muligt.

Når museet skal lave et høringssvar, besigtiger vi området og bygningerne. Vi kigger på historiske kort, fotomateriale og i arkiver, inden vi skriver et høringssvar og sender det til kommunen. På denne måde dokumenteres området og bygningerne.