Brug samlingerne

Søg og du skal finde... Dele af Københavns Museums samlinger er tilgængelige via flere forskellige online-databaser.

I Museernes Samlinger kan du søge i museernes kulturhistoriske- og arkæologiske samlinger. Her finder du oplysninger om mere end 19.000 genstande og fotografier fra Københavns Museum.

I Kunstindeks Danmark kan du søge i kunstmuseernes samlinger af kunstværker. Her finder du oplysninger om næsten 1.300 værker fra Københavns Museum.

KbhBilleder kan du søge efter tusindvis af historiske fotos fra Københavns Museums omfattende billedarkiv. 

 

Læs mere om brug af Københavns Museums samlinger

Studiepladser på Fællesmagasinet i Høje Taastrup

På Fællesmagasinet i Høje Taastrup er der studiepladser til studerende og forskere, der ønsker at arbejde med fysiske genstande fra Københavns Museums samlinger.

Ønsker du at bruge museets fysiske samlinger, kontakt da konservator og magasin-ansvarlig, Sonia Reindl Jaques på mail: KF19@kk.dk eller telefon: 51637185.

Køb af ydelser

Køb af digitale kopier af Billedarkivets materiale koster 800 kr. pr. stk. Der kan dog ydes mængderabat. Ved ønske om køb af digitale kopier, rettes henvendelse til Jan Möllerström på mail: janmol@kk.dk eller telefon: 26772659.

Vil du overdrage en genstand til museet?

Københavns Museum modtager mange henvendelser om genstande som borgere ønsker at overdrage museet. Har museet først taget imod en genstand, er vi forpligtet til at bevare den for eftertiden. Museet modtager kun genstande, der passer ind i samlingerne og har relevans for København og således beror en eventuel overdragelse på en faglig vurdering af den enkelte genstand.

Ønsker du at overdrage en genstand til Københavns Museum, kontakt da Indsamlingsansvarlig Stefanie Høy Brink på mail: P95R@kk.dk eller telefon 29479903.