Mission og vision

Du kan her læse om museet mission, vision og hovedmål for 2019-22.

Københavns Museum er et statsanerkendt museum, der bygger på museumslovens fem søjler om indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Museet har det arkæologiske ansvarsområde for København og Frederiksberg og bidrager gennem hele sit virke til livslang læring og dannelse.

Mission

Københavns Museum er Københavns kollektive hukommelse og skal afspejle byen og dens menneskers historie. 

Vision

Københavns Museum vil være byens ansigt udadtil. Vi skal være det åbenlyse valg for alle, som har lyst til vide mere om byen og dens historier, sammenhænge og kontraster, og hvad der gør Danmarks hovedstad og københavnerne til noget særligt. Museet bidrager til at profilere byen internationalt og til byens kulturelle liv.

Københavns Museum skal være københavnernes museum. Vi vil bringe københavnerne tættere på deres kulturarv og være med til at skabe et tilhørsforhold til København. Vi vil være et sted, som københavnerne identificerer sig med, er stolte af og som de vender tilbage til.

For at realisere vores vision, har vi opstillet fem hovedmål:

 • Vi vil være generøse i vores tilgang til Københavns historie ved at være nysgerrige, borgerinddragende og inkluderende
 • Vi forholder os til aktuelle og relevante temaer, begivenheder og problemstillinger og sætter dem i historisk perspektiv
 • Vi vil være kendt for vores kvalitet og troværdighed
 • Vi stiler efter 150.000 gæster i det første år til museet og dets aktiviteter ude i byen
 • Vi vil arbejde på at sikre udvalgte FNs verdensmål

Vi har desuden valgt at prioritere en række strategiske tiltag, der indikerer, hvordan vi når frem til vores hovedmål og lever op til museets vision:

 • Vi inddrager københavnerne og vil i vores virke dække hele København
 • Vi sikrer en stabil økonomi, som balancerer tilskud, fondsbevillinger og indtægtsdækket virksomhed
 • Vi sikrer, at alt vi gør, er forankret i faglig viden
 • Vi er vedkommende og nytænkende i vores udstillingssprog, arrangementer og aktiviteter
 • Vi sikrer vores samlinger og gør dem tilgængelige, ikke bare via udstillinger, men også i det arkæologiske værksted, på arkæologiske udgravninger og via onlinemedier
 • Vi indsamler inden for det arkæologiske område med fokus på det, der er særligt ved København
 • Vi har et tværfagligt fokus i vores forskning med møder mellem naturvidenskab og humaniora, som er med til at åbne for ny viden, der kan være med til at styrke menneskers historiebevidsthed
 • Vi sikrer med udgangspunkt i FNs verdensmål en bæredygtig cafédrift, mulighed for livslang læring, et bæredygtigt forbrug af energi og ressourcer f.eks. gennem klimavenlig magasindrift og bevaring af biodiversitet gennem museumshaven.