Change language

Header menu

 1. Hjælp os: Erindringer om en række af Københavns huse søges!

  Erindringerne skal bruges til Københavns Museums kommende særudstilling ”Byen på tegnebordet” Kan du huske noget om: Lyrskovgade nr. 8-38, Voldboligerne på Christianshavn, Ringbo Plejehjem, Hanssted Skole, Bellahøj Koblingsstation, Flæskehallen – Den hvide Kødby, Lynetten, Tinghøj Højdebeholder,

 2. Fra Overformynderi til Københavns Museum

  I 1894 flyttede en institution med det bombastiske navn “Overformynderi” ind i Stormgade 18. 125 år er Københavns Museum åbnet her. I Stormgade 18, i det indre København, ligger en rød bygning i italiensk villastil. Her gik de, de umyndige, op ad den brede granittrappe og ind i de højloftede, smukt

 3. Holckenhus- en beboelsesejendom med kunstneratelierer

  Over for Københavns Museum i Stormgade ligger en stor karré. Den er bygget 1891-93 og har øverst oppe atelierer for kunstnere. Holckenhus er bygget i 1891-93 og dækker karréen mellem Stormgade, Vester Voldgade, Dantes Plads og H.C. Andersens Boulevard. Den er indrettet med butikslokaler i det meste

 4. Stejlepladsen i Københavns Sydhavn

  I Københavns Sydhavn, for enden af Bådehavnsgade, ligger et af byens sidste originale fiskerimiljøer. Fra 2020 planlægges 550 boliger her. Efter store borgerdrevne protester mod opførelsen af den sidste etape af Ørestaden, på det store naturområde Strandengen på Amager Fælled, blev

 5. Theklavej 2-10 – Dampvaskeriet Thor A/S

  For enden af Theklavej ligger det forhenværende Dampvaskeriet Thor. Se et ca. 100 år gammelt filmklip fra Dampvaskeriet. Dampvaskeriet Thor blev grundlagt i september 1889 af Thomas Sørensen, og omdannet til aktieselskab i 1917[1]. I 1916 blev der givet tilladelse til opførelsen af det nye vaskeri

 6. Hvad skal vi bevare?

  Artikel Fem kortfilm sætter fokus på spørgsmål som: Hvad er bygningsarv og hvordan vurderer man en bygnings bevaringsværdi? Gå på opdagelse i byen! Over hele Danmark findes der historiske bygninger og kulturmiljøer, som er med til at fortælle om vores fortid. De historiske bygninger og

 7. Tapetfabrikken Danmark

  - en historie om byudvikling og industri På en strimmel jord syd for Sundby Kirkegård, på Tycho Brahes Alle 35-37, lå en industribebyggelse fra 1912. På tidspunktet for anlæggelsen kaldtes adressen Tycho Brahes Alles forlængelse. Selve gaden blev navngivet i 1903, men på det tidspunkt var der kun

 8. Se historiske fotos fra København på kbhbilleder.dk

  Gå på opdagelse i din bydel og se dens udvikling gennem tiderne. Over 100.000 historiske fotografier fra København er nu på nettet Billederne stammer fra Københavns Museums og Københavns Stadsarkivs samlinger, og mange har aldrig været vist før. Kbhbilleder.dk rummer Københavns Kommunes billedbårne

 9. Tomme bygninger på Vibenhus Runddel

  Lokalplanen kalder bygningerne ”småskalabebyggelse af lavintensiv karakter”. To historiske bygninger nedrives og erstattes af… hvad? Spor af ”Aldersro” Ved Vibenshus Runddel, hvor Lyngbyvej skærer Jagtvej, ligger resterne af et gammelt bryggeri. Ejendommen, der lå på Jagtvej 171. Det var en

 10. Det bør bevares på Papirøen

  Christiansholm, bedre kendt som Papirøen, skal totalomdannes. Museet anbefaler at bevare flere bygninger og stednavne. Den lille ø Christiansholm, der er i dag er bedre kendt under navnet Papirøen, er under totalomdannelse.  Københavns Museum har besvaret en startredegørelse for det kommende

Sider