Københavns Museum søger en konservator i en fast stilling

Københavns Museum søger en konservator i en 30 timers stilling pr. 1. april.

Arbejdsstedet er primært på museets magasin i Høje Tåstrup, der er et fællesmagasin for institutionerne Københavns Museum, Thorvaldsens Museum og Københavns Stadsarkiv, men arbejde på museets museumsbygning og andre steder i København kan også forekomme.

Arbejdsområde

Stillingen dækker en bred vifte af opgaver indenfor bevaring og samlingsvaretagelse. Som Konservator skal du kunne håndtere diverse opgaver på tværs af materialer som metal, maleri, skulptur og genstande fra museets arkæologiske udgravninger. Det er også dig som fører løbende tilsyn med genstande i magasinet i forhold til samlingsvedligehold, afhente og magasinere indsamlede genstande, konservere, tilstandsvurdere og nedpakke i forbindelse med transport, samt navigere i museets registreringssystem SARA. Det er en klar fordel, at du er bekendt med bygning af transportkasser og magasineringsløsninger og arbejdet i et træværksted.

Kvalifikationer  

Vi søger en cand scient kons. med dokumenteret erfaring med konservering af en bred materialegruppe samt viden om præventiv og aktiv bevaring af forskellige materialegrupper og kompositte genstande. Arbejdet med magasinlogistik er en fordel.

Kørekort B er et krav.

Du vil blive organisatorisk placeret i samlingsgruppen på Københavns Museum, men vi lægger i arbejdet vægt på inddragelse af øvrige medarbejdere på museet samt i Kunst & Historie.

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 30 timer ugentligt med ansættelse 1. april 2023 eller snarest derefter. Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Skriftlig ansøgning sendes via nedenstående link senest d. 14.03.2023. Ansættelsessamtalerne vil finde sted i uge 12.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Gunvor Christiansen, tlf. 20378319/  qn2t@kk.dk  eller Sonia Jacques tlf. 51637185/ kf19@kk.dk

Københavns Museum er en del af enheden Kunst & Historie i Kultur- & Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune. Enheden omfatter desuden Nikolaj Kunsthal, Københavns Stadsarkiv, Thorvaldsens Museum og Dansekapellet.

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kultur- og Fritidsforvaltningen er Danmarks største kulturforvaltning. Vores arbejdsopgaver spænder bredt fra idræt, kultur og borgerservice til huslejenævn, folkeregister, vielser og afvikling af valg og folkeafstemninger. I Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder vi for at skabe de bedste rammer for kultur- og fritidslivet i København - og i samarbejde med københavnerne at skabe en by, der lever og udvikler sig. Vi er en politisk ledet organisation og har til opgave at understøtte og udleve politiske beslutninger. Alt sammen med det overordnede formål at give københavnerne et bedre kultur- og fritidsliv og være en åben og professionel indgang til Københavns Kommune.

Søg stillingen via dette link: Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)