Change language

Header menu

Samlinger

""

Inge Bucka Mejlhede

Museumsinspektør
Jan Möllerström

Jan Möllerström

Samlingsinspektør; samlingsadministration, revision af samlinger, forespørgsler til samlingerne, indlån og udlån samt deponeringer

Kirsten Benn Lykkebo

Registrator

Malene Iwersen

Museumsinspektør

Mia Toftdal

Museumsinspektør, arkæolog, fundkoordinator, arbejdsmiljørepræsentant og AC-tillidsrepræsentant
""

Nicole Rehné

Konservator, ansvarlig for bevaringsarbejdet med museets samlinger, ansvarlig for ind- og udlån