Change language

Header menu

Historier fra undergrunden


Arkæologer undersøger historisk voldgrav ved Gammeltorv

Ved Gammeltorv i indre København har et hold arkæologer fra Københavns Museum undersøgt en sagnomspunden voldgrav fra tidlig middelalder
""

Middelaldervold afslører nyt om Københavns befæstning

Museets udgravninger på en grund i Ny Østergade i det indre København blotlagde hele 50 meter af volden, hvilket har givet uvurderlig viden

Skeletter i skolegården

Skolen ved Søerne ligger ved en pestkirkegård – nu er der igen dukket kister op i skolegården, der vidner om den værste epidemi i København
""

Da København blev en by

De seneste års mange arkæologiske udgravninger viser, at København allerede i den sene vikingtid var en anselig bosættelse
""

Kom tæt på Nordeuropas største byudgravning

Se eller gense TV 2 Lorrys spændende indslag om Københavns Museums arkæologiske udgravninger i forbindelse med Metrobyggeriet

Sjælden ovn fra middelalderen

I en kælder under Bremerholm er Københavns Museums arkæologer stødt på en sjælden slaggeovn, der ved første blik lignede en brønd.

Spændende fund i resterne af Københavns volde fra Middelalderen

Københavns Museums arkæologiske undersøgelser af en større grund ved Ny Østergade i 2019 gav usædvanligt mange metalfund.

Gennem metervis af affald

Arkæologerne regner med at finde store mængder velbevaret affald under udgravningen i forbindelse med stort byfornyelsesprojekt.
""

Sjælden møntskat fundet

Arkæolog Niels Andreasen måtte blinke et par ekstra gange, da metaldetektoren bippede insisterende. Lige under græstørvene lå en møntskat.

Kultorvet - brand og bombefrygt

Arkæologer fandt tydelige spor efter bybranden i 1728 i udgravning på Kultorvet.

En urskov på Fisketorvet?

Se video fra prøveboring på Fisketorvet.

Hvad kælderen gemte

Se video fra en udgravning i en kælder i Badstuestræde.

Kampesten i Strædet

Se video fra en udgravning i 2016 i Kompagnistræde, hvor middelalderspor dukkede op.

Hundredvis af tønder på havnekajen

Denne tønde blev fundet ved udgravning af et boltværk fra midten af 1700 tallet.
""

Hjul og stejle på Trianglen

I den forbindelse med metrobyggeriet og udgravningen på Trianglen i 2012 dukkede noget uventet op.

Sjældent stenalderfund midt i København - se video

6000 år gammel jord i en arkæologisk udgravning er normalt ikke så overraskende i Danmark. Bortset fra, når det sker midt i København.