Change language

Header menu

Bygninger forsvinder


Tapetfabrikken Danmark

- en historie om byudvikling og industri

Tomme bygninger på Vibenhus Runddel

Lokalplanen kalder bygningerne ”småskalabebyggelse af lavintensiv karakter”. To historiske bygninger nedrives og erstattes af… hvad?

Bystævneparken, pioner på sit felt

Bydelsparken, der i 1975 fik Københavns Kulturfonds diplom for godt og smukt byggeri, skal rives ned for at give plads til nyt kvarter.

Oehlenschlægersgade skoles gymnastikhus

Oehlenschlægersgade skoles hundrede år gamle gymnastikhus fortæller historien om 1800-tallets syn på kønnene.

Skelbækgade 22-24

I Skelbækgade 22-24 lå der indtil starten af 2016 to baghuse, der vidnede om industriens tilstedeværelse på det gamle Vesterbro.

Vermlandsgade

En bygning på Vermlandsgade er revet ned for at gøre plads til et nyt kolonihavemuseum. Bygningen var udsmykket med farverige vægmalerier.
Frederiksborgvej 27 inden nedrivningen i 2011

Frederiksborgvej 27

Stamgæster på Bondestuen, klunsere, statspolitiet ‘De Blå Gendarmer’ og indsatte i arresten hører til historien om denne bygning.

Rockefeller Instituttet, Juliane Maries Vej 26-34

Den bevaringsværdige bebyggelse skal nedrives. Københavns Museum har fotodokumenteret og undersøgt instituttets funktioner og mennesker.