Change language

Header menu

Aktiv sommerferie for børn: Gå til arkæologi!

02 jul

Dato

02.07.2019, 10:00 til 03.07.2019, 14:00
450 kr. + gebyr
Gå på opdagelse i fortiden i Arkæologisk Værksted, når Københavns Museum inviterer på et todages arkæologikursus for børn i alderen 8-11 år.

Der er huller i København. Over hele byen bliver der gravet ud til kloakrør, nye bygninger og til den sidste del af Metrobyggeriet. Hvis du er heldig, kan du fange et glimt af en arkæolog med gul vest, hjelm og en skovl, som er i gang med at lede efter de fysiske spor, mennesker har efterladt i jorden under København.

Arkæologikurset kredser om spørgsmål som:

Hvad er arkæologi, og hvordan arbejder arkæologerne? Hvad finder arkæologerne, og hvad sker der med fundene, når de er gravet op af jorden? Hvad kan fundene fortælle os om de mennesker, der levede før os, og hvad kan arbejdet med fortiden fortælle os om os selv? På sommerkurserne i Arkæologisk Værksted inviterer vi de store børn, ”arkæologi-poderne”, til at undersøge, hvad potteskår, kridtpiber, hestesko og skosåler kan fortælle om byens historie.

 ”Vi tager afsæt i de spor, som museets arkæologer finder i jorden under byens fortove, gader og pladser” siger museumsinspektør og ansvarlig for Arkæologisk Værksted, Mia Toftdal og fortsætter: ”Gennemgående for sommerkurserne er at undersøge, hvordan vi mennesker sætter os spor i verden, og hvordan vores spor får betydning for dem, der kommer efter os”.

Rens, vask og registrer

Arkæologi-poderne får indblik i forskellige arbejdsmetoder og teknikker indenfor arkæologien. Med udgangspunkt i arkæologiske fund fra Københavns undergrund, er de med i arbejdet med at rense og vaske, analysere, registrere og bevare fundene, ligesom de får indblik i, hvordan og hvad fundene kan fortælle om byens udvikling og tidligere indbyggere. Mia Toftdal forklarer: ”Det handler ikke kun om, hvad vi som arkæologer og fagfolk ved, men i ligeså høj grad, hvordan vi ved det, og nogle gange endda om det, som vi ikke ved”.

Aktiv sommerferie

Sommerkurserne er dialogbaserede og procesorienterede, og tager udgangspunkt i de arkæologipodernes aktive deltagelse, undersøgelser, iagttagelser og refleksioner. Det er gennem dialog, gruppearbejde, historiefortælling samt mødet med autentiske genstande og praktiske aktiviteter, at arkæologi-poderne bliver indført i byens arkæologiske kulturhistorie. ”Der sigtes mod at skærpe børns bevidsthed om sig selv som historieskabte og historieskabende, og dermed styrke børnenes dannelsesprocesser” siger Mia Toftdal.

På kurserne opnår de unge viden, erkendelse og oplevelser omkring fortid, nutid og fremtid samt møder de personer, der til dagligt arbejder med fortiden og historien som deres fag.

Alle mellem 8-11 år kan være med, og det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage. Man skal blot medbringe en god portion nysgerrighed og lyst til at lære nyt. Derudover skal man selv medbringe madpakke. Vi sørger for noget at drikke.

Alle der deltager, får et flot diplom.