Fælles pædagogisk profil

Københavns Museum afspejler hovedstadens historie og fortæller om livet i hovedstaden gennem mere end 1000 år.

Dagtilbud

Hos os udfolder byens historie sig gennem genstande, lyde, billeder og fortællinger i de smukke museumsrum i Stormgade 18.

Børn fra vuggestuer og børnehaver og deres pædagoger er vigtige gæster på Københavns Museum.  

I vores tilbud til børnehaver og vuggestuer er børnenes oplevelser med at være på museum i centrum. Vi skaber rum til at sanse og være nysgerrige og inviterer børnene til at medfortælle og medfortolke historien sammen med os. Med museets rum og praksisser undersøger vi hverdagsliv, fællesskaber og forskelle på tværs af tid.

Vi udvikler forløb til dagtilbud i dialog med pædagoger og afsøger sammen med pædagoger og studerende, hvordan museumsbesøg kan udfoldes hjemme i institutionerne og være relevante for det pædagogiske arbejde udenfor museet.

Grundskole

Museets undervisning er direkte knyttet til museets genstandsfelt og lægger vægt på at inddrage metoder og praksisser, som museet anvender for at indsamle, bevare, registrere, formidle og forske i Københavns kulturarv. I undervisningen undersøger eleverne både hvad museet fortæller og hvordan museet skaber viden om historien og gør den tilgængelig for sit publikum.

Undervisningen er dialogbaseret og inddrager eleverne som medfortolkere og medskabere af fortællinger om byens forandring og fællesskaber, kontraster og sammenhænge.

Vi inddrager lærere, elever og studerende i udviklingen af undervisningsforløb, som kan foregå i udstillinger, i Arkæologisk Værksted, i byrummet eller i klasseværelset.

Fælles pædagogisk profil for historie og kunst

Skoletjenesten på Københavns Museum er en del af Historie og Kunst, der består af Nikolaj Kunsthal, Thorvaldsens Museum, Københavns Stadsarkiv og Københavns Museum. 

Vi har en fælles pædagogisk undervisningsprofil, som bidrager til at styrke børn og unges demokratiske, æstetiske og historiske dannelse og uddannelse. Hos os møder eleverne fagprofessionelle voksne, som arbejder med at indsamle, registrere, bevare, formidle, forme og forske i kulturarv og kunst.

I Historie og Kunst ser vi børn og unges stemmer som vigtige og værdifulde i de fortællinger og diskussioner, som vi udfolder på vores kulturinstitutioner.

Læs den pædagogiske profil for Skoletjenesten i Historie og Kunst her.