Københavns Kommunes logo

Byvandring på dansk: ”Dark design” vs. inkluderende design i byrummet

En byvandring om u/tilgængelighed i byrummet i det historiske København.

København er gennem tiden blevet tegnet og indrettet til at inkludere bestemte kroppe – og dermed også til at ekskludere andre. Men hvem er byen skabt for? Og hvordan kommer det til udtryk i byens rum gennem historien? Kom med os se eksempler på ekskluderende (”dark design”), inkluderende (god adgang) og adfærdsregulerende design gennem tiden. Her har ikke blot fysiske rum og materialer bidraget til at give adgang eller blokere, men også lyd, lys, lugt, frygt, epidemier, brandfare og opfattelsen af skam spillet en rolle. Nogle elementer er stadig synlige den dag i dag, mens guiden vil fortælle om noget af det, der er forsvundet.

Startsted: Københavns Museums gårdhave, Stormgade 18 

Byvandringen finder sted i forbindelse med Arkitekturhovedstad 2023 og er blevet til takket være støtte fra Bevica Fonden og Københavns Kommune.

Kontakt

Københavns Museum, Gårdhaven

Stormgade 18

1555 København V
Del med