Change language

Urbaniseringens møder og mennesker

Projektet skal undersøge skandinaviske byers etablering og udvikling i perioden 1000-1700 og gøre ny viden mere tilgængelig for borgerne.

’Urbaniseringens Møder og Mennesker’ er et nyt og tværgående forsknings- og formidlingsprojekt, som Københavns Museum står i spidsen for.  

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Museum, Odense Bys Museer, Statens Historiska Museer og Center for Urban Networks ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet og er støttet med en bevilling på 4.903.500 kroner fra Veluxfonden

Arkæologisk forskning

Det omfattende materiale fra tre store byarkæologiske projekter i Odense, København og Nya Lödöse i Göteborg giver mulighed for at analysere fortidens urbaniseringsprocesser i en helt ny skala med fokus på byen som mødested og på udviklingen af urbane livsformer og fællesskaber.

Mobil platform til formidling

En del af bevillingen er øremærket udviklingen af et mobilt museum, der skal formidle projektets resultater på en ny måde, og bringe historien ud til borgerne og til de steder, hvor tingene har fundet sted. Det mobile museum vil blive udviklet i et samarbejde mellem parterne på baggrund af Københavns Museums digitale, interaktive udstillingsrum VÆGGEN og samarbejdspartnernes fælles erfaringer med åbne udgravninger og formidling i byrummet. Installationen vil flytte mellem Odense, Göteborg og København i projektets fireårige levetid. 

Historien læses på ny

I Odense danner udgravningerne omkring Thomas B. Thriges Gade grundlag for væsentlig ny viden om det middelalderlige Odense, mens det i Göteborg er udgravningen af Nya Lödöse, der tidligere var hovedby i området fra 1473 til 1624. I København har de omfattende udgravninger i forbindelse med anlæggelsen af Metro City Ringen givet mulighed for at genlæse Københavns tidlige historie, og projektet udmærker sig ved, at disse delprojekter tænkes sammen og skaber en videnskabelig synergi. 

Fakta om projektet

Projektet løber fra 1.januar 2016 til 31.december 2019

Bevillingen er blandt andet med til at finansiere:

• To ph.d-projekter  

• To internationale seminarer og fagfællebedømte artikler udarbejdet af projektets parter

• Formidling af projektets resultater via videnskab.dk

• Fælles undervisningsmateriale og -forløb Udvikling af et mobilt museumskoncept.

• Udvikling af et mobilt udstillingskoncept