Change language

Header menu

Urbaniseringens møder og mennesker

Forsknings- og formidlingsprojekt om migration, identitet, kulturmøder og byudvikling i det middelalderlige og tidligt moderne Skandinavien

Projektet udforsker etableringen og udviklingen af byerne i Skandinavien i perioden 1000-1700 ved hjælp af det omfattende materiale, som er bragt til veje gennem tre store byarkæologiske projekter i København (Metro City Ringen), Odense (Thomas B. Thriges Gade) og Göteborg (Nya Lödöse). Undersøgelserne giver mulighed for kontekstualiserede analyser af den middelalderlige og tidligt moderne urbaniseringsproces i en helt ny skala. Projektet interesserer sig særligt for sammenhænge mellem urbanisering, migration og dannelse af urbane identiteter, således som de kommer til udtryk gennem den materielle kultur. Integreret i projektet er dels en omfattende forskning i urbaniseringsprocessernes materialitet og de netværk, som kan aflæses i fundmaterialet. 

Centralt i forskningen står to ph.d.-projekter udarbejdet af henholdsvis Kirstine Haase fra Odense Bys Museer og Hanna Dahlstrøm fra Københavns Museum i regi af Centre for Urban Networks på Århus Universitet. Læs mere projekterne her og her

Fortiden fremkaldt – et mobilt museum

I forbindelse med forskningsprojektet udvikles en nytænkende byrumsformidling, der trækker på samarbejdspartnernes store erfaringer på området, herunder Københavns Museums prisbelønnede projekt VÆGGEN. I sensommeren og efteråret 2017 er formidlingsplatformen Fortiden Fremkaldt lanceret i København og vil i de kommende år rejse rundt mellem de deltagende byer i projektet. Du kan læse mere om formidlingsprojektet og følge med i kalenderen for projektet på fortidenfremkaldt.dk
Konceptet kan næste gang opleves på Historiske Dage i Øksnehallen i weekenden den 10.-11. marts 2018.

Hovedspørgsmål

Projektets forskningsdel er struktureret ud fra fire hovedspørgsmål:
a) Hvordan kan urbaniseringen spores i den materielle kultur i de tre byer?
b) Er det muligt at spore fremvæksten af urbane identiteter og livsformer i materialet fra udgravningerne?
c) Hvordan bliver byen som mødested synlig i det arkæologiske materiale?
d) Hvordan har migrationen og befolkningen af byerne bidraget til at forme de urbane identiteter som skabtes?

Fakta om projektet:

Samarbejdspartnere: Københavns Museum, Odense Bys Museer, Statens Historiska Museer og Center for Urban Networks ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet.
Tidsperiode: 1. januar 2016 til 31. december 2019

Delelementer:
-    2 ph.d-projekter ved Centre for Urban Networks og henholdsvis Københavns Museum og Odense Bys Museer 
-    Projekstyring og netværksmøder
-    To internationale seminarer med fokus på projektets tematikker
-    Fagfællebedømte artikler udarbejdet af i et tværgående samarbejde mellem projektets parter.
-    Udvikling af et mobilt museumskoncept med stedsspecifikke, digitale og genstandsbårne formidlingselementer.

Projektet er finansieret gennem Velux Fondens Museumssatsning med et samlet beløb på 4.903.500 DKK.
For spørsmål eller yderligere info om projektet, kontakt projektleder Jakob Ingemann Parby, museumsinspektør, ph.D. ved Københavns Museum på jakobp@kff.kk.dk eller tlf. 23820931