Change language

Header menu

Unge Blikke på Bygningsarv

  • Foto: Julie Trojaborg
Nyt undervisningsmateriale om bygningskultur inviterer elever fra ungdomsuddannelser til at diskutere bevaringsværdig arkitektur

Materialet er udviklet i et samarbejde mellem Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur, Københavns Museum, Frederiksberg Gymnasium og Rysensteen Gymnasium. Det kan anvendes i hele landet og kan downloades gratis her.

Materialet består af et elevhæfte og en lærervejledning samt to PowerPoints, som kan anvendes i undervisningen. Materialet kan anvendes fleksibelt, fx i undervisningsforløb i fagene historie, billedkunst samt arkitektur og design.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

God fornøjelse!

Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur

Københavns Museum