Change language

Header menu

Unge Blikke på Bygningsarv

Nyt læringsforløb om unges møde med bygningskultur på vej

Unges møde med bygningsarv er i centrum i udviklingsprojektet Unge Blikke på Bygningsarv, som aktuelt udføres i et samarbejde mellem Københavns Museum, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur samt Gefion Gymnasium, Rysensteen Gymnasium og Frederiksberg Gymnasium.

I udviklingsfasen har elever fra de tre gymnasier mødt og samarbejdet med en etnolog og en arkitekt og er blevet undervist i den særlige SAVE-metode som anvendes i kommunal planforvaltning. I projektet har eleverne arbejdet med stilhistorie og arkitekturanalyse og de har anvendt forskellige begreber og metoder, som anvendes i professionelle vurderinger af bygningsarv.

I små mobilfilm har eleverne omsat deres egne SAVE-vurderinger til levende billeder og lyd.

Til projektet udarbejdes et læringsmateriale, som bliver tilgængeligt i løbet af 2018.
Formålet med projektet er at styrke unges kendskab til bygningskultur og skabe debat om hvordan bygningsarv bliver til og bevares.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen