Change language

Header menu

Udgravningsleder Stuart Whatley fortæller

Det arkæologiske arbejde på Gammel Strand har været i gang i forbindelse med forskellige projekter siden 2010.

Ved de arkæologiske tilsyns-projekter i 2010-11 blev der afdækket rester af to forskellige Vejerhuse, som var det sted, hvor man vejede og fortoldede varer, der blev bragt til København ad søvejen. Det ældste af disse vejerhuse synes at være opført i slutningen af 1400-tallet eller starten af 1500-tallet og var i brug indtil 1581, og det yngre vejerhus blev brugt fra 1581 til 1857. Også andre strukturer blev afdækket - blandt andet slagterboder og lagerbygninger i det såkaldte Vragerbro-område. Dette område blev brugt til opbevaring af varer, før de blev distribueret videre. Der blev også fundet mange genstande, blandt andet drikkekrus af stentøj og glas fra Tyskland, køkkentøj og andet service af lertøj fra Danmark, Sverige, Tyskland og Nederlandene. Derudover mange dyreknogler og tekstilfragmenter fra 1300-tallet og herefter.

Pramdragerne hjalp varerne i land

 

Ved en mindre udgravning i 2012 afdækkede vi endnu flere strukturer på Gammel Strand. Denne gang blandt andet Pramlaugets Hus, der kendes så langt tilbage som til 1683, hvor det er indtegnet på et kort over området. Også dele af flere Vragerbro-bygninger fra slutningen af 1700-tallet blev undersøgt. Pramlauget spillede en vigtig rolle i forbindelse med losningen og transporten af varer fra større skibe, der lå for anker syd for byen, fordi de var for store til at sejle helt ind til Gammel Strand. Både Pramlaugets Hus og Vragerbro synes at være blevet revet ned samtidig med Vejerhuset i 1857.

Kajmur fra 1500-tallet

 

Under disse bygningsrester fremkom forskellige bolværker og jordankre. Jordankrene er de konstruktioner, der holder kajmuren fra 1680’erne på plads. Bolværker og jordankre var anlagt på nyligt indvundet land, der var dannet ved opfyldning med jord og affald fra rundt omkring) i byen. Under strukturerne fremkom endvidere en stenbrolagt gangsti, der har gået langs havnen, og en kajmur af tegl og sten. Kajmuren var bygget af såkaldte munkesten og store kampesten. Det ældste, der blev fundet ved disse undersøgelser, var træplanker og stolper, der var placeret lige nord for kajmuren. Træstrukturerne er blevet dateret ved hjælp af årringsdatering til tidligt i 1500-tallet, og vi antager at de stammer fra den tidligere havnefront fra senmiddelalderen.

Gode bevaringsforhold

 

Den nuværende udgravning på Gammel Strand startede i slutningen af januar 2014 og fortsætter til slutningen af juni 2014. Udgravningsfeltet er 76 m langt og 6-12 m bredt, og vi regner med at skulle grave ned til cirka 6 meters dybde. Feltet er dækket af et telt, der er 80 m langt, 22 m bredt og rejser sig 9 m over gadeniveau. Bevaringsforholdene i udgravningsfeltet er rigtig gode, og vi har allerede afdækket jordankre, landindvindingsanlæg og bolværker fra 1600-tallet og frem i tid. Også strukturer af tegl og sten er fremkommet, og man kan allerede nu se, at der er tale om den østlige side af fundamentet til Pramlaugets Hus samt dele af den stenbyggede kajmur fra Renæssancen. De kommende måneder regner vi med at finde tusindvis af arkæologiske genstande, mange strukturer og spor af den tidligste havn i København.

Marts 2014