Change language

Header menu

Tunnelformet trækonstruktion ved Østerport Station

Opdagelsen skete i forbindelse med forundersøgelserne til anlæggelsen af – forunderligt nok – en moderne passagertunnel til Metroen

Arkæologer fra Københavns Museum har gjort et usædvanligt fund af en tunnelformet trækonstruktion. Den er i træ og har en slående lighed med dem, der blev brugt under 1. verdenskrig ved vestfronten – men de allernyeste undersøgelser viser, at den er fra slutningen af 1800-tallet.

Konstruktion ved Østerport

Stykker af træ, maks. én meter lange, lå enten ituslåede eller side om side som noget, der lignede i et gulv. Det var det syn, der mødte arkæologerne fra Københavns Museum, da de først på året forsigtigt fritlagde planke for planke mere end 6 meter under cykelstien på Østbanegade. Udgravningen fandt sted i forbindelse med museets undersøgelser inden anlæggelsen af en ny transfertunnel til Metroen ved Østerport Station.

Til brug for militæret

Museets arkæologer og eksperter har forskellige tolkninger af den tunnelformede trækonstruktion såsom en egentlig tunnel med en militærstrategisk funktion, en dækningsgrav, hvor kanonstillingerne kunne opbevare deres ammunition eller et sted, hvor infanterister kunne slappe af i dækning fra fjendens ild.

Konstruktionen tyder i hvert fald på at ligge vinkelret på, hvad der dengang var Østerport ravelinens volde og nært ved, hvor kanonstillingerne var placeret.

Den blotlagte del af tunnelen er ca. 3 meter i længden, 1 meter i højden og 1 meter i bredden. Den fortsætter formodentligt ind under vejen ved Østbanegade i vestlig retning og videre i retning af volden i østlig retning, som grænser op til Østerport Station.

Den først fundne tunnel af sin art i København

Tunnellen har fået en del skader i forbindelse med grundvandsboringerne, men træet er i god bevaringsmæssig tilstand. Søm, der er tilfældigt hamret ind i nogle af plankerne, indikerer, at der er tale om genbrugt træ. Tunnellen er formodentlig kollapset i forbindelse med et stigende jordtryk og moderne anlægsarbejder.

Der er ikke tidligere dokumenteret lignende tunnelformede trækonstruktioner i Københavns volde, og fundet indikerer, at Københavns bastioner har været mere komplekse, end det vi hidtil har vids - der kan meget vel være anlagt lignende konstruktioner andre steder i København.

Lighed med tunneller og skyttegrave fra 1. verdenskrig

Den tunnelformede trækonstruktion ved Østerport Station har en slående lighed med de tunneller samt træforede skyttegrave, der blev brugt ved Vestfronten under 1. verdenskrig: De tappede planker er nærmest identiske med dem, som man kan se på konstruktionen ved Østerport Station. De allernyeste analyser af træet har dateret tunnellen til at være anlagt i 1874 eller i årene herefter; det tyder fund i muldlaget over den på . Voldgraven bliver endeligt fyldt op i 1897.

Fundet af tunnellen rejser en del spørgsmål, bl.a. om hvor mange andre lignende trækonstruktioner, der befinder sig dybt inde i befæstningsanlæg rundt om i København? Det må tiden og kommende udgravninger vise.