Change language

Ting, tekster og kvinder på kanten

Etnolog Inger Wiene skal kaste mere lys over kvinders vilkår i det sene 1700-tal og over brugen af arkivalier i reseach til udgravninger.

Tre forskningsartikler skal kaste lys over så forskellige emner som brug af arkæologiske fund og arkivalier som komplementære kilder til Københavns historie og kvinders vilkår og muligheder for at agere selvstændigt i samfundet i slutningen af 1700-tallets København. Bag artiklerne står museets etnolog Inger Wiene, der med støtte fra Kulturstyrelsen har fået orlov for at gå i dybden med emnerne

Inden spaden sættes i jorden

På Københavns Museum har museets arkæologer haft særlig stor glæde af etnologens faglighed i en årrække. Der har været et frugtbart samarbejde, hvor Inger Wiene har undersøgt de forskellige arkivalier (papirkilder), der handler om de områder, arkæologerne sidenhen har skullet grave i. I København graver arkæologerne ofte i historiske lag, som der findes mange skrevne kilder om, så her er det særlig relevant. Inger Wiene skal især undersøge hvilke skrevne kilder, der eksisterer og egner sig til at komplementere analysen af fundene. Hun skal også se på de metodiske overvejelser, man bør gøre sig, når man bruger denne type kilder.

Kvinder på kanten

Bag titlen på de øvrige to forskningsartikler gemmer sig en analyse af retssager mod - og med - kvinder i slutningen af 1700-tallets København. Artiklerne skal afdække, om kvinderne overskred grænserne for det mulige med den kriminelle handling. Og om deres handlinger hang sammen med deres civile status som ugift eller enke? Dengang var det nødvendigt at tilhøre et hushold, hvor en mand var overhoved. Projektet vil se på om de anklagede kvinder ud over at være på kant med loven også var på kanten af eller stod udenfor et hushold?

Inger Wiene har allerede gennemgået godt fem års domsprotokoller og sagsakter fra Landsover-, samt Hof- og Stadsretten (1771 - 1805), men får nu mulighed for at fordybe sig yderligere i materialet.

Resultaterne af projekterne vil naturligvis blive delt her på siden.