Change language

Header menu

Skabelsen af en by – urbanitet som praktik og livsform i det middelalderlige København

  • Arkæologer graver langs Vester Voldgade
  • Grav fra Rådhuspladsen 2011 indeholdende et barn på ca. fem år
  • Et slagge stykke fra den omfattende jernfremstillning som var ved Rådhuspladsen i 11-1200-tallet
Ph.d.-projekt af Hanna Dahlström

Mit ph.d.-projekt omhandler den tidlige udvikling af København, og har til formål at finde ud af, hvad der skete, da byen voksede  frem, og hvordan det var at leve som Københavnere i byens ældste tid.

Projektet bygger på den store udgravning på Rådhuspladsen som blev gennemført af Københavns Museum i forbindelse med byggeriet af Metro Cityringen i 2011-12. Udgravningsresultaterne gjorde det klart, at meget af det, vi tidligere troede om Københavns tidlige historie, ikke var rigtigt. Det område, hvor Rådhuspladsen ligger i dag, er ikke en del af det område, der frem til udgravningen i 2011 er blevet betragtet som det middelalderlige København. Udgravningen viste det modsatte, da den afslørede det største sammenhængende område med aktiviteter fra den tidlige middelalder (1000-1200) vi har hidtil har undersøgt i byen. Det mest bemærkelsesværdige var opdagelsen af ​​en ukendt gravplads bestående af kristne grave lige på kanten mod HC Andersens Boulevard. Såvel grave som bebyggelse kunne dateres til den tidlige middelalder, dvs. perioden før 1200. De nye resultater fra Rådhuspladsen gav, sammen med spændende resultater fra andre udgravningerne rundt omkring i byen udført i de seneste år, et unikt grundlag til megen ny viden om det ældste København.

Et af målene med phd.-projektet er ,i lyset af de nye resultater at, fremlægge en ny fortolkning af, hvordan København udviklede sig helt fra starten. Hvilke mennesker havde betydning for, hvad der skete i København, hvilken type sted var byen da alt begyndte, og hvordan skal vi forstå fremkomsten af ​​København i et større samfundsperspektiv

Takket være fokus på moderne udgravningsmetoder og naturvidenskab i Metro Cityringprojektet er der også gode muligheder for at finde ud af hvordan folk i den tidlige by levede deres liv. Gennem en detaljeret analyse af jordlagene, deres genstande og prøveanalyser lavet af lagets indhold kan man se bygningsstrukturer, følge hændelser og se sporene af de mennesker, der boede og virkede på dette sted gennem århundrederne. Et andet mål med ph.d.-projektet er derfor at studere fremkomsten af ​​en urban måde at leve på i København i tidlig- og højmiddelalderen (1000-1300). Jeg er interesseret i at se, hvordan det påvirkede mennesker at bo i en by i stedet for på landet. Livet i byerne blev gradvist anderledes end det på landet. Folk arbejdede med andet end landbrug, boede i andre typer af huse og andre omgivelser, og mennesker mødte flere andre mennesker i hverdagen end de gjorde i landsbyen. Møder med fremmede blev normale, og en ny arbejdsdeling var naturlig i byen. Hvad betød dette for hverdagen? Hvad betød det for menneskers selvbillede?

Ph.d.-projektet gennemføres i 2016-2018. Det er en del af forsknings- og formidlingsprojekt Urbaniseringens møder og mennesker, ledet  af Københavns Museum og udført i samarbejde med Odense Bys Museer, Nya Lödöseprojektet i Göteborg, Sverige og UrbNet (Center for Urban Networks Evolutions) ved Aarhus Universitet.

Phd-projektet er finansieret af Velux fonden, Kulturministeriet, Aarhus Universitet og Københavns Museum. Det er knyttet til UrbNet/Aarhus Universitet.