Change language

Header menu

Sjældne fund fra bronzealderens Brønshøj

  • Randskår af et såkaldt sikar. Et kar af groft magret keramik, med huller i. Har muligvis været brugt til fremstilling af ost.
    Foto: Københavns Museum
Arkæologer fra Københavns Museum har fundet spor fra både oldtiden og tiden omkring en svensk krigslejr fra midten af 1600-tallet.

Fundene kom frem i forbindelse med anlægsarbejdet til et nyt spejderhus ved Brønshøj Vandtårn, hvor de arkæologiske undersøgelse i forbindelse med spejderhusbyggeriet nu er afsluttet.

Det er ret sjældent, at vi finder spor af forhistorisk bebyggelse fra bronzealder og jernalder i København og omegn”, fortæller Alexander Banck. “Områdets forhistorie kan ses i små glimt ved en gåtur til oldtidshøjene ved Bellahøj, men tiden før de historiske kilders begyndelse kender vi meget lidt til. Da lokalhistorikere i starten af 1900-tallet begyndte at gå i dybden med byens fortid, var Brønshøj allerede en del af et større byggeboom. Der var dengang ikke samme muligheder og regler for arkæologiske undersøgelser, hvorfor en stor mængde information uden tvivl er blevet bortgravet ved anlæggelsen af de vidtstrakte villakvarterer. I dag er Brønshøj en tæt bebyggelse, og det betyder, at der generelt ikke er mange urørte kvadratmeter tilbage for arkæologer at stikke graveskeen i. Derfor har anlægsarbejdet ved vandtårnet givet en sjælden chance for at få et indblik i tidligere tiders aktiviteter på stedet.

Oldtidshøjene ved Bellahøj er anlagt af formentlig bronzealderens mennesker, og Brønshøjs placering, højt hævet over de sydlige og østlige dele af København har også i den periode været et attraktivt sted at bo. Netop dét kan arkæologerne bekræfte med fundet af gruber, stolpehuller og hverdagsgenstande fra den periode. En stor del af fundene ses at stamme fra yngre bronzealder eller ældre jernalder, dvs. år 1700 f.kr1.f.kr. Nogle af fundene er dele af lerkar med mange huller i siden, der kan have fungeret på samme måde som et moderne dørslag, eller til fremstilling af ost. Nedgravningerne er desuden fyldt med brændte sten og trækul, som man mener har været brugt som en form for jordovn til madlavning. Så der viser sig altså her et billede af en beboelse, hvor bronzealdermennesker kan have haft deres hverdag.

Herover kan du bl.a. se et billede af et randskår af et såkaldt sikar. Et kar af groft magret keramik, med huller i. Har muligvis været brugt til fremstilling af ost.