Change language

Header menu

Rockefeller Instituttet, Juliane Maries Vej 26-34

Den bevaringsværdige bebyggelse skal nedrives. Københavns Museum har fotodokumenteret og undersøgt instituttets funktioner og mennesker.

Rigshospitalet er sammensat af nye og ældre bygninger, hvoraf flere stammer fra det oprindelige hospitalsanlæg fra 1905-10. Det aktuelle bygningskompleks – også kaldet Rockefeller Instituttet - er fra 1928.

Desværre er det efterhånden ved at være lidt småt med ældre bebyggelse på Rigshospitalets grund. Således er netop Juliane Maries Vej 26 – 34 det sidste tilbageværende helstøbte ældre anlæg, blevet dømt til nedrivning.

Nobelprismodtager, doktor og forsker August Krogh, foranledigede, at Rockefeller Foundation i USA skænkede midler til opførelse af Rockefeller Instituttet i København. Instituttet, hvis indretning blev detaljeret planlagt af Krogh selv, blev taget i brug i 1928. Det husede forskning og undervisning i zoofysiologi, medicinsk fysiologi, gymnastikteori, biokemi og biofysik og udgjorde de fysiske rammer for videreudviklingen af dansk fysiologis fremtrædende internationale forskningsposition.[1]

Anlægget består af en tre (fire) fløjet hovedbygning sammenbygget med to mindre ens bygninger (villaer).

Der var boliger fordelt i hele komplekset til læger og andet videnskabeligt personale samt deres familier og tjenestefolk. Villaen, Juliane Maries Vej nr. 34, husede professor dr.med. August Krogh og hans hustru dr.med. Marie Krogh, der også var dr.med. samt deres fire børn. Der var en gang direkte fra villaen til instituttet, så ægteparret kunne gå direkte fra boligen til arbejdet. Det, at der var boliger til instituttets ansatte, er en del af tidens organisme tanke – hvor flere funktioner var samlet på et sted - hvilket også ses i større fabrikskomplekser. Desuden var der både laboratorier, maskinværksted, auditorie m.m.

Bygningskomplekset Juliane Marie Vej 26-34, i sammenhæng med nyere og kommende bygninger, fortalte bygningskomplekset på bedste vis den udvikling, som Rigshospitalet har gennemgået, som en af statens ypperste repræsentanter indenfor forskning og behandling. Denne fortælling bliver med nedrivning af dette bygningskompleks svær at fastholde.

 

[1] Erik Hviid Larsen: August Krogh i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 20. oktober 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=111340