Change language

Header menu

Rentekammeret og den hemmelige tunnel

På Christiansborg Slotsplads er museets arkæologer stødt på et murfundament, som formentlig udgør dele af byens ældste rentekammer.

Rentekammeret varetog økonomiske og materielle anliggender under Enevælden. Bygningen skal have ligget ved kanalen på slotspladsen mellem Højbro og Holmens Bro, og dateres sandsynligvis til starten af 1600-tallet. Lidt længere mod nord og nærmere slotskirken er der fremkommet en tunnel, som formentlig har udgjort en forbindelse mellem den indre voldgrav omkring det daværende København Slot og den ydre voldgrav, den nuværende Frederiksholms Kanal. De røde mursten daterer tunnelen til perioden mellem 1575-1650, mens en anden del med gule mursten sandsynligvis er opført i 1730erne efter, at den ældste voldgrav blev fyldt op. I sidstnævnte periode har tunnelen ledt helt ind i det nuværende Christiansborg. Funktionen er fortsat ukendt.