Change language

Header menu

Registrer historiske fotografier af København

Ved at placere historiske fotografier på kort og tilføje emneord, kan du berige de fotografiske samlinger med din viden.

Du ved noget, der er værdifuldt for andre

Det er københavnerne, der kender byen bedst. Du kender din gade og dit kvarter, men kan du genkende dine yndlingssteder på gamle historiske fotos? Det tror vi du kan – og derfor inviterer vi alle til at være med til at registrere de store fotografiske samlinger på Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv, som kan ses på kbhbilleder.dk. Samlingerne rummer tusindvis af billeder, der er mangelfuldt registreret og som kan få nyt liv, hvis vi går sammen om den store opgave. Du kan bidrage ved at gøre tre ting: Du kan placere fotografierne på et kort, så det bliver registreret hvor i byen billedet er taget. Du kan beskrive billedernes motiv med emneord. Eller du kan skrive til os, hvis du har yderligere oplysninger om billedets datering eller fotograf. For hvert billede, hvis beskrivelse forbedres, øges vores fælles viden om byens historie og det bliver lettere at finde billeder om de emner, som interesserer os hver især.

Sådan gør du

Gå ind på kbhbilleder.dk 
Opret dig som bruger.
Vælg et tilfældigt billede eller gå i gang med en af missionerne på forsiden.
Placer billedet på kortet og beskriv billedets motiv i emneord.
I tvivl? Se filmen.
Stadig i tvivl? Læs vejledningen.

Deltag i samtalen: Meld dig ind i Facebookgruppen ’Vi snakker om kbhbilleder’, hvor vi sammen hjælper hinanden med at afklare spørgsmål.