Change language

Header menu

Rådhuspladsen - metroudgravning

Find rapporterne fra Rådhuspladsen.

Der er to udgaver af rapporten - dels den kortere og mere tilgængelige bygherrerapport, som består af et dokument og dels den fulde rapport, der er delt i seks dele og har 38 bilag.

Du kan downloade rapporterne her og se titlerne på bilagene. Hvis du ønsker bilagene, kan du sende en mail til Hanna Dahlström eller Ed Lyne og få dem sendt på mail.