Change language

Header menu

Pædagogisk profil - grundskole

Københavns Museum afspejler hovedstadens og dens menneskers historie og fortæller om livet i København gennem mere end 1000 år.

Pædagogisk profil - grundskole

Københavns Museum afspejler hovedstadens og dens menneskers historie og fortæller om livet i København gennem mere end 1000 år.

Museets undervisning er direkte knyttet til museets genstandsfelt og lægger vægt på at inddrage metoder og praksisser, som museet anvender for at indsamle, bevare, registrere, formidle og forske i Københavns kulturarv. I undervisningen undersøger eleverne både hvad museet fortæller og hvordan museet skaber viden om historien og gør den tilgængelig for sit publikum.

Undervisningen er dialogbaseret og inddrager eleverne som medfortolkere og medskabere af fortællinger om byens forandring og fællesskaber, kontraster og sammenhænge.

Vi inddrager lærere, elever og studerende i udviklingen af undervisningsforløb, som kan foregå i udstillinger, i Arkæologisk Værksted, i byrummet eller i klasseværelset.

Velkommen til Københavns Museum!