Change language

Header menu

Pædagogisk profil – dagtilbud

Københavns Museum afspejler hovedstadens historie og fortæller om livet i hovedstaden gennem mere end 1000 år.

Pædagogisk profil – dagtilbud

Københavns Museum afspejler hovedstadens historie og fortæller om livet i hovedstaden gennem mere end 1000 år. Hos os udfolder byens historie sig gennem genstande, lyde, billeder og fortællinger i de smukke museumsrum i Stormgade 18.

Børn fra vuggestuer og børnehaver og deres pædagoger er vigtige gæster på Københavns Museum.  

I vores tilbud til børnehaver og vuggestuer er børnenes oplevelser med at være på museum i centrum. Vi skaber rum til at sanse og være nysgerrige og inviterer børnene til at medfortælle og medfortolke historien sammen med os. Med museets rum og praksisser undersøger vi hverdagsliv, fællesskaber og forskelle på tværs af tid.

Vi udvikler forløb til dagtilbud i dialog med pædagoger og afsøger sammen med pædagoger og studerende, hvordan museumsbesøg kan udfoldes hjemme i institutionerne og være relevante for det pædagogiske arbejde udenfor museet.

Velkommen til Københavns Museum!