Change language

Header menu

Ny suppe på gamle knogler

  • F. Zeidler: København set fra Valby Bakke, 1758.
    F. Zeidler: København set fra Valby Bakke, 1758.
Københavns Museum er stolte af at kunne præsentere en helt ny københavnerfortælling blandt andet baseret på de seneste års arkæologiske fund

Københavns Museum har gennem en fondsdonation fået mulighed for at genfortælle og nyfortolke Københavns historie i en udgivelse på ikke mindre end 8 bind fra fortiden til nutiden.

Københavns historie har været udgivet af flere omgange, men siden 1980’erne er der ikke sket en revidering af den skrevne historie, mens byen er under stadig forandring og udvikling. Udgivelsesrækken vil dække områdets og byens historie fra forhistorisk tid og frem til i dag med inddragelse af den nyeste viden indenfor arkæologien, historieforskningen og etnologien på det byhistoriske område.

Der er gennem de seneste 10 år gjort så mange væsentlige arkæologiske fund fra forhistorisk tid til 1700-tallet, at dele af Københavns historie må skrives om. Herunder kan blandt andet nævnes den ukendte kirkegård fra 1000-tallet, som er blevet udgravet på Rådhuspladsen de seneste år samt de store metrogravninger, der har givet viden om byens store befæstningsværk, håndværk og ikke mindst et rigt genstandsmateriale, der afspejler københavnernes hverdagsliv gennem mange århundreder.

Og netop hverdagslivet for københavnerne er et omdrejningspunkt i den nye københavnerfortælling. Her vil der være tematiserede kapitler i hvert bind, der afspejler det levede liv i byen og særlige vinkler på det at være københavner. Forfatterne vil primært være forskere og museumsinspektører fra Københavns Museum, der arbejder med netop disse vinkler af byens historie og som ser frem til at dele ud af deres viden. 

Den rigt illustrerede udgivelse sigter mod et bredt, historieinteresseret publikum og det forventes at de første bind er klar i 2021.

For yderligere oplysninger kontakt:

Jane Jark Jensen
Museumsinspektør, udgravningsansvarlig
Antikvarisk Afdeling

Mail: janejj@kk.dk