Change language

Header menu

Ny kirke på Rådhuspladsen

I det tidlige forår 2018 fandt arkæologerne en konstruktion af kampesten. Vi ved nu, at det var fundamentet til Københavns ældste kirke!

Arkæologerne stod i foråret 2018 og ønskede sig mere kampestensfundament og flere fund – for var den sølle bunke af nogle få kampesten lagt i en dynge midt imellem begravelserne fra sen vikingetid og tidlig middelalder virkeligt resterne af en kirke?

Mistanken om en kirke blev næret af, at gravene lå tættere i nærheden af stenfundamentet end på resten af området. Men det kunne jo både være et fundament og et stendige, som afgrænsede kirkegården.

Senere på foråret kom den rygende pistol: dels kom der en forlængelse af stenfundamentet, dels brændt ler med metallisk belægning. Leret blev sendt til en specialist og her op til jul kom resultatet – en ren gave – metalbelægningen havde en sammensætning, som kun kan sættes i forbindelse med kirkeklokker!

I middelalderen støbte man klokkerne der, hvor de skulle bruges. Deres størrelse og vægt betød, at man af rent praktiske årsager støbte dem lige ved kirken. Antagelser og teorier blev nu til vished. Kirken er den hidtil ældste i København. Begravelserne i forbindelse med kirken er ca. 30 år ældre end de første begravelser på Skt. Clemens blot 100 m. væk. De to kirker må have stået samtidigt – i hvert fald i en periode. Hvorfor den bliver revet ned ved vi ikke, men den ligger udenfor det område, som blev Københavns centrum. Og dermed udenfor de middelalderlige volde rejst i 1300’tallet.

Vi kan kun gætte på, hvad der er sket. En antagelse er, at den ældste kirke og den første bebyggelse på Rådhuspladsen tilhørte kongen, som i 1160’erne forærede Absalon byen. Det er en mulighed, at Absalon vælger at nedrive den netop fundne kirke og samle byen mere omkring havnen ved Gl. Strand, men det er kun et gæt af flere. Som oftest rejser arkæologiske fund flere spørgsmål end svar…

I denne juletid vil vi igen lytte til klokkerne i byens kirker. Det er fascinerende at tænke på, at denne lyd dagligt har spredt sig over København i mere end 1000 år.