Change language

Header menu

Naturvidenskabsfestival på Københavns Museum

Med arkæo-botanikeren på jagt efter naturarv og kulturarv - undervisningstilbud til 4.-6. klasser

Forløbet består af tre faser.

  • Museets skoletjeneste besøger klassen på skolen før uge 39.

Her præsenteres eleverne for Københavns Museum og for arkæologens arbejde.

Dette sker gennem film, øvelser om arkæologisk metode samt en fælles udforskning af sammenhængen mellem arkæologisk metode og naturvidenskab.

Varighed 3 lektioner.

  • Uge 39

Eleverne besøger Arkæologisk Værksted på Københavns Museum. Her arbejder arkæologer hver dag med at undersøge arkæologiske fund fra udgravninger i byen. 

Eleverne skal bl.a. arbejde med stereolup for ar undersøge og artsbestemme frø og kerner. De skal solde jordprøver fra arkæologiske udgravninger og være med til at identificere rester fra planter, småsten mv.

Sammen med museets arkæologer undersøger eleverne hvad fundene kan fortælle om bl.a. Københavns planteliv for 400 år siden. Hvilke planter har man brugt til føde, medicin og pryd? Er der mon planter, der er blevet handlet fra andre lande?

Varighed 3 timer.

  • Hjemme på skolen skal eleverne efter besøget på museet udarbejde en foldebog, der fortæller om forløbet, om arkæologi og de naturvidenskabelige undersøgelser. Museet kommer gerne og giver feedback på elevernes foldebøger, der også kan udstilles på skolen, vises til andre klasser el.lign.

For tilmelding eller mere information:

Kontakt undervisningsmedarbejder Marie Søborg Andersson på mail QF0D@kk.dk eller telefon 29102281.