Change language

Header menu

Naturfag på det kulturhistoriske museum

  • Foto: Frida Gregersen, Skoletjenesten
Projekt om fællesfaglig naturfagsundervisning i udskolingen

I projektet Naturfag på det kulturhistoriske museum samarbejder Københavns Museum med lærere og elever fra tre skoler i København om at udvikle ny undervisning, som understøtter målene for fællesfaglig naturfagsundervisning i udskolingen.

Projektets formål er at styrke udskolingselevers STEM-kompetencer og deres naturvidenskabelige, almene og demokratiske dannelse ved at inddrage dem i professionelt arkæologisk og naturvidenskabeligt arbejde på museet.

I løbet af den fireårige projektperiode udvikler, afprøver og evaluerer vi undervisningsformater på skolerne og på museet. På museet udvikler vi, som led i projektet, et nyt arkæologisk værksted. Værkstedet danner ramme for såvel projektets undervisning som museets arkæologers igangværende arbejde og er en udvidelse af det eksisterende Arkæologisk Værksted i Stormgade 20.

I projektet arbejder eleverne praksisnært og anvendelsesorienteret i tæt samarbejde med arkæologisk og naturvidenskabelig ekspertise i et autentisk, eksternt lærings- og arbejdsmiljø på museet. Herved får eleverne direkte erfaring med tværfagligt arbejde mellem arkæologi og naturvidenskab og de får adgang til og deltager i skabelse af ny viden i museets arkæologiske arbejde.

Sammen med Blik ( https://www.blik-cph.dk) og Friction (http://www.friction.dk) skaber vi, på baggrund af projektets erfaringer, et digitalt filmbåret materiale om naturvidenskab og arkæologi. 

NEUC (https://neuc.dk/) evaluerer projektet i løbet af hele projektperioden.

Naturfag på det kulturhistoriske museum bygger videre på Københavns Museums mangeårige erfaring med at arbejde procesorienteret og inddragende i udvikling af undervisningsforløb og -materialer samt fysiske rammer for børn og unges møder med kulturarven.

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden.

 

Kontakt:

Sidsel Kirk: cp2k@kk.dk

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, skoletjenesten Københavns Museum

Mia Toftdal: zb6r@kk.dk

Arkæolog, museumsinspektør