Change language

Header menu

Museets undervisningstilbud

  • ""
    Foto: J.F. Meyer/Københavns Museum
Museets udstillinger er lukket frem til 2018. Vi arbejder indtil åbningen med at udvikle med nye undervisningstilbud til børn og unge

Skoletjenesten på Københavns Museum arbejder med udvikling af nye undervisningsformater og -tilbud til det nye museum, som åbner i 2018.

Derfor tilbyder vi aktuelt ikke undervisningsforløb eller byvandringer til dagtilbud, skoler eller ungdomsuddannelser.

Vi udvikler vores kommende undervisningsforløb i tæt samarbejde med museets forskellige fagligheder og sammen med undervisere, elever og børnehavebørn.

Vil glæder os til at byde børn og unge samt deres lærere og pædagoger velkomne i det nye Københavns Museum.

På gensyn!