Change language

Header menu

Museets formål og historie

  • Billede af bygningen Stormgade 18
    Foto/photo: Kim Ahm
Københavns Museum ønsker at skabe nysgerrighed, videbegærlighed og diskussionslyst omkring hovedstaden.

Københavns Museums kerneopgave er at indsamle, formidle og forske i alle perioder af Københavns historie. Museet stræber efter at være et museum for dialogen om Københavns fortid, nutid og storbyens fremtidige udvikling ved - gennem viden om og formidling af hovedstadens kulturarv - at forholde sig til aktuelle problemstillinger og sætte dem i historisk og materielt perspektiv via museets samlinger.

Se Københavns Museums mision og vision.

I februar 2020 åbnede museet på sin nuværende adresse i midten af København. Du kan klikke her for at læse om bygningens historie fra Overformynderi til museum.

Plads til mangfoldighed

Tyngdepunkterne i Københavns Museums samlinger, viden og formidling har traditionelt ligget omkring byens topografiske udvikling, omkring forvaltning og forsyning, omkring borgernes velfærd, sundhed og muligheder for medbestemmelse. I de senere år har museet haft øget fokus på at dokumentere, forske i og indsamle nye aspekter af byens historie og nutid, som hidtil har været underbelyste og underrepræsenterede i samlingerne, herunder migration og kulturel mangfoldighed, privat- og følelsesliv i byen samt barndom, byhaver og bæredygtig byudvikling samt dokumentation af Københavns enere – eksempelvis Søren Kierkegaard. Museet har det arkæologiske ansvar for København og Frederiksberg og specielt metroudgravningerne har givet mulighed for at genfortolke de første spor af menneskelig aktivitet i Københavnsområdet, kulturmøder og hverdagsliv i middelalderen, renæssancen og den tidligt moderne by. 

Den første begyndelse til museet

De første rødder til Københavns Museum var den kunst og de modeller, interiører og fotos om Københavns historie, der først i 1900-tallet blev samlet på hovedstadens nye rådhus. I løbet af det 20. århundrede er disse samlinger løbende blevet forøget, og bredden og dybden af Københavns Museums ansvarsområder og opgaver i forhold til København er vokset.

Københavns Museum havde til huse på loftet af Københavns Rådhus, indtil det i 1950-erne flyttede til Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskabs tidligere bygninger på Vesterbro.

Københavns Museum ejes og drives af Københavns Kommune. Museets bestyrelse udgøres af Kultur- og Fritidsudvalg i Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsborgmesteren er bestyrelsens formand.

Museets bestyrelse:

Franciska Rosenkilde (ALT)
Christopher Røhl Andersen (B)
Flemming Steen Munch (V)
Jens Kjær Christensen (Ø)
Jonas Bjørn Jensen (A)
Karina Bergmann (C)
Karina Vestergård Madsen (Ø)
Kasandra Behrndt- Eriksen (A)
Kim Hjerrild (ALT)
Maria Frej (SF)
Simon Strange (A)

Find deres kontaktoplysninger her

Københavns Kommune er museets hovedtilskudsgiver. Som statsanerkendt museum modtager museet derudover et årligt statstilskud via Kulturarvsstyrelsen.