Change language

Header menu

Migration til storbyen

Museets inspektør og ph.d. Jakob Ingemann Parbys spændende afhandling handler om indvandring og identitet i Københavns fra 1770-1830.

Museumsinspektør Jakob Ingemann Parbys afhandling ”At blive… Migration og Identitet i København, ca. 1770-1830” er nu tilgængelig online. Afhandlingen fortæller historien om indvandringen og den kulturelle diversitet i København i slutningen af 1700-tallet og undersøger, hvordan den forandrede diskurs om fremmede, der udviklede sig i perioden påvirkede forskellige grupper og individer med oprindelse udenfor rigets grænser. Samtidig bruger afhandlingen teorier fra den moderne migrations- og identitetsforskning til at kaste nyt lys over den dialektiske udvikling af forskellige former for geografisk-rumlige og kulturelle identitet, som fandt sted i København efter indførelsen af Indfødsretten i 1776.

Afhandlingen, der blev forsvaret i 2015, beskæftiger sig med en række sociale miljøer i København i en periode, der var præget af forandringer i diskursen og lovgivningen på migrationsområdet, af en italesættelse af forskelle mellem fremmede og indfødte og af den moderne nationalstats gradvise etablering.

 

Læs Jakob Parbys afhandling