Change language

Header menu

Middelaldervold afslører nyt om Københavns befæstning

  • ""
    Foto: Københavns Museum
Museets udgravninger på en grund i Ny Østergade i det indre København blotlagde hele 50 meter af volden, hvilket har givet uvurderlig viden

Arkæologer ved Københavns Museum afdækkede i 2019 en særdeles velbevaret del af byens middelalderlige befæstning, Det viste sig, at der langs indersiden af volden, der er opbygget af jord og tørv, har løbet en gade, der har givet nem adgang til hele befæstningen, hvilket var nyttigt både til daglig, men måske særligt i forbindelse med angreb på byen. Udgravningerne afslørende også, at voldgaden var så velbevaret, at man stadig tydeligt kunne se gamle hjulspor i vejen.

Takket være konstruktionsdetaljer fra volden og de forskellige gadeforløb har arkæologerne kunnet påvise og datere mindst tre byggefaser af forsvarsanlægget. Den ældste del af volden bestod af jord, der har været kastet op i forbindelse med, at man i 1200-tallet etablerede en voldgrav, der skulle omkranse byen. Flere gange i løbet af de næste århundreder er volden efterfølgende blevet både forhøjet og forstærket.

Særlig interessant var det at få afdækket, at man omkring midten af 1300-tallet har udført arbejde på forsvarsanlægget i forbindelse med opførelsen af en egentlig bymur på volden, ligesom man har foretaget omfattende vedligeholdelsesarbejder i årene efter Københavns belejring i 1535-1536, hvor byen kom bogstaveligt talt i ilden under Grevens Fejde.

Dateringen af anlæggene er i stort omfang sket takket være fundet af en større mængde mønter (borgerkrigsmønter, hul-, regnepenninge og skillinger) ved hjælp af metaldetektor. De omkring 200 mønter daterer de undersøgte dele af befæstningen fra midten af 1200-tallet til sidste halvdel af 1500-tallet. Denne aldersbestemmelse passer godt med de skriftlige kilder, hvor forsvarsanlægget nævnes - både i Jacob Erlandsens bylov fra 1254 og Johannes Krags bylov fra 1294, hvor man beskriver både bymure, voldgrav, planker, broer og gærder omkring København.

I det 16. århundrede blev både forsvarsvold og bymur på den undersøgte strækning efter ordre fra Christian d. 4. sløjfet og erstattet med et større befæstningsværk med nyt forløb.

Undersøgelsen af det i alt 750 m2 store område blev foretaget i forbindelse med opførelsen af en femetages ejendom.

Fundet af volden kom i 2019 på Slots- og Kulturstyrelsens liste over årets top10 fund.