Change language

Header menu

Kulturnatten 2018

Skæbner og historier i Stormgade 18 - Et dilemmaspil om husets historie, de ansattes arbejde og københavnske skæbner

Mange københavnske skæbner er blevet afgjort i bygningen i Stormgade 18 i løbet af det 20. århundrede. På Kulturnatten inviterer Københavns Museum indenfor til et dilemmaspil udviklet sammen med Rollespilsakademiet. 

I løbet af en time besøger du fire forskellige poster i bygningen. Posterne handler om Boligudlejningen, Børneværnet, Sundhedsplejen og Overformynderiet, som har været i Stormgade 18 fra 1894 til 1995.

På hver post møder du en ansat fra de fire forskellige funktioner og skal være med til at tage aktivt stilling til dilemmaer om hvem der skal have en bolig, hvad der skal ske med et barn, hjælpe sundhedsplejersken i hendes arbejde og forholde dig til hvem der har ret til at varetage sin egen arv.

Boligudlejningen lå i Stormgade 18 fra 1965 til 1995 og havde tusindvis af boligsøgende, der stod i kø til at få en ledig lejlighed. Hos Boligudlejningen møder du en kontorfunktionær, der præsenterer sit arbejde og fortæller om fire forskellige københavnske familier, som er iblandt de 21.000 boligsøgende i København – hvem skal have en af de få boliger, som er blevet ledig?

Børneværnet lå i Stormgade 18 fra 1937 til 1964 og tog stilling til fjernelse af børn og anbringelse af børn på forskellige typer af børnehjem. På posten fortæller den ansatte i Børneværnet om plejefamilier, børnehjem og behandlingstilbud og om et barn, som har brug for hjælp. Hvad skal der ske med barnet? Hjælp med at tage stilling.

Kontor for Sundhedsplejerskerne lå i Stormgade 18 fra 1937 til 1964. På posten hører du om sundhedsplejersken arbejde med at forebygge børnedødelighed og vejlede de nybagte mødre i korrekt spædbarnspleje med ro, renlighed og regelmæssighed.

Overformynderiet lå i Stormgade 18 fra bygningen stod færdigbygget i 1894 og indtil Overformynderiet flyttede ud i 1937. På posten møder deltagerne overformynderen der fortæller om Overformynderiets funktion med at forvalte de umyndige kvinder og børns arv. Deltagerne inviteres til en debat med overformynderen om hvem der skal have ret til at varetage sin egen arv.

Praktisk:
Turen tager ca. en time og vi lukker folk ind i et hold på max. 25 ad gangen. Det er ikke en traditionel rundvisning - men et dilemmaspil, hvor du som deltager skal være aktiv og  tage stilling til sager og spørgsmål der har været behandlet i huset, under de forskellige funktioner. Alle sager er baseret på autentisk kildemateriale. Turen er ikke egnet for børn eller gangbesværede.  Der er kun adgang med kulturpas. Den sidste tur er kl. 22.30.