Change language

Header menu

Københavns Museum søger undervisningsmedarbejder med naturfagsdidaktisk baggrund

  • Københavns Museum
Vi tilbyder et spændende job i et innovativt miljø med engagerede og fagligt dygtige kolleger.

Københavns Museum dækker forskning i og formidling af alle perioder af Københavns historie og samarbejder med både de kommunale forvaltninger, borgere og private aktører om kulturmiljø og den faste kulturarv. 

Museet ønsker at skabe ny viden om samspillet mellem arkæologi og naturvidenskab, og med en udvidelse af museets arkæologiske værksted at videreudvikle et inkluderende og autentisk læringsrum, hvor elever og lærere inviteres bag kulisserne og er med, hvor det arkæologiske arbejde foregår.

Vi søger en undervisningsmedarbejder til at deltage i udvikling og gennemførelse af projektet “Arkæologi og naturvidenskab. Naturfag på det kulturhistoriske museum”. Projektet er fireårigt og har sit primære fokus på at udforske læringspotentialet i inddragelse af arkæologi i den fællesfaglige naturfagsundervisning for udskolingen på skolen såvel som på museet. Projektet er foldet ud på museets hjemmeside

Arbejdsområde
Undervisningsmedarbejderen bidrager med naturfagsdidaktisk viden og kendskab til folkeskolen og er med i både udvikling, koordinering og gennemførsel af projektet. Medarbejderen varetager størstedelen af undervisningen relateret til projektet og arbejder tæt sammen med øvrige ansatte i skoletjenesten og i museets arkæologiske afdeling.  Til stillingen hører også varetagelse af museets øvrige undervisningsopgaver for grundskoler og dagtilbud samt driftsopgaver på museet.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du har en læreruddannelse indenfor naturfagene og har erfaring med at undervise i naturfag i udskolingen eller, at du har uddannelse indenfor naturvidenskab og naturfagsdidaktik på minimum bachelorniveau kombineret med undervisningserfaring fra udskolingen.

Vi lægger vægt på, at du har

Erfaring med tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af læringsaktiviteter for elever i grundskolen
Erfaring med at udvikle og gennemføre fællesfaglig naturfagsundervisning meget gerne i samarbejde med eksterne parter
Solidt kendskab til naturfags- og/eller matematikundervisning i udskolingen
Lyst til at undervise og møde mange forskellige børn og unge
Høje ambitioner for børns og unges møder med kulturarv, naturfag og historie gennem museumsundervisning
Let ved at kommunikere og samarbejde på tværs af museets fagligheder

Københavns Museum
Københavns Museum er en del af enheden Historie & Kunst i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune. Enheden omfatter endvidere Nikolaj Kunsthal, Københavns Stadsarkiv og Thorvaldsens Museum. Arbejdet planlægges og gennemføres i henhold til strategi- og indsatsområder i Historie & Kunst.

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 30 timer pr. uge. Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn.

Stillingen vil være med ansættelsesstart den 15. august 2020. Stillingen løber frem til udgangen af 2023.

Yderligere oplysninger
Hvis du har sprørsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte undervisnings- og udviklingsansvarlig Sidsel Kirk på 2447 4814.

Søg via dette link senest den tirsdag den 23. juni 2020 
Ansættelsessamtalerne vil finde sted i uge 26.

Kultur- og Fritidsforvaltningen
I Kultur- og Fritidsforvaltningen tror vi på, at tillid og samarbejde både øger medarbejdernes trivsel og højner kvaliteten, produktiviteten og vores evne til at gå nye veje.