Change language

Header menu

København under asfalten

4.-10. klasse

Hvordan bidrager arkæologiske fund til fortællingen om hovedstadens historie? Og hvad sker der med det arkæologiske materiale, som dukker op, fx i forbindelse med udgravningen af en ny metrostrækning? 
I ugeforløbet følger eleverne jordlags og funds rejser fra ukendt materiale under asfalten til genstande i studiesamlinger og ny viden i udstillinger på museet. Eleverne deltager i at håndtere, dokumentere og tolke arkæologiske fund og iagttagelser og undersøger, hvordan disse kan fortælle om byens strukturer, udvikling og netværk. Eleverne får indblik i, hvordan arkæologien bidrager til viden om historiens forløb, og hvordan arkæologien supplerer og til tider udfordrer den viden, vi har om historien fra andet kildemateriale om København.
Undervisningen foregår på skolen og i det arkæologiske værksted. Hvis det er muligt, besøger vi en aktuel udgravning i byen.

Målgruppe:

Grundskolen

Klassetrin: 

4.-10 klasse

Kompetenceområde: 

Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Kommunikation, Billedkunst - Billedkommunikation, Historie - Kildearbejde, Historie - Historiebrug

Fag: 

Billedkunst, Historie, Natur/teknologi

Læringsmål: 

Eleverne arbejder kildekritisk og anvender historiske spor til at fortælle om fortiden.
Eleverne styrker deres opmærksomhed på egne sanser som middel til oplevelse og erkendelse.
Eleverne kobler egne sanseindtryk med andres oplevelser og viden.
Eleverne formidler ny viden med billeder.

Varighed og pris: 

2½ dag fordelt over en uge
Pris: 
5500 kr.

Max 28 deltagere

Kontakt

Sidsel Kirk
24 47 48 14